Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Welkom op de website van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT). Op deze site vindt u informatie over de AWJT en organisaties waarmee wij samenwerken. Als AWJT begeleiden wij zorg rondom kwetsbare kinderen door middel van onderzoek. We bieden kansen voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van effectieve interventies en goede ketensamenwerking om de zorg voor de jeugd effectiever te maken.

Over Academische Werkplaats Twente

Digitaal magazine 'Met elkaar verbonden' - ZonMw

Het digitale magazine met de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd ‘Met elkaar Verbonden – de succesformule van de academische werkplaatsen jeugd’ is online. Het is maandag 6 november 2017 gelanceerd op de Voor de Jeugd Dag.
Geen aparte eilandjes meer. Daardoor weten we nu de weg en kunnen we heel snel slagen maken’
Lees het gedeelte over uw Academische Werkplaats Jeugd in Twente met interviews met Marlie Cerneus, Johan Coes en Annemieke Konijnendijk. En natuurlijk met een overzicht van alle projecten. Via het thema Kindermishandeling leest u het interview met Margreet Timmer over de handreiking aandachtsfunctionaris kindermishandeling die samen met de AWJTwente is ontwikkeld.

 

algemene informatie over de Academische Werkplaats Jeugd in Twente

Binnen de AWJT -‘Versterking van zorg voor kwetsbare kinderen’- willen we met behulp van onderzoek de zorg rondom jeugd verbeteren. Dit doen we door vragen uit de praktijk door middel van onderzoek te  beantwoorden en vervolgende de opgedane kennis te verspreiden en implementeren.
Vanzelfsprekend speelt de samenwerking tussen de praktijk en wetenschap een belangrijke rol. Dat betekent voor de AWJT dat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), eerstelijnspartners en Twentse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) samenwerken om kennis te vergaren en implementeren.

Het hoofddoel van de AWJT is een structurele samenwerking op te bouwen en een kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar worden gebracht.

 

Lees meer...