Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Welkom op de website van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT). Op deze site vindt u informatie over de AWJT en organisaties waarmee wij samenwerken. Als AWJT begeleiden wij zorg rondom kwetsbare kinderen door middel van onderzoek. We bieden kansen voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van effectieve interventies en goede ketensamenwerking om de zorg voor de jeugd effectiever te maken.

Nieuws

Verdediging van proefschrift: Investing in Maternal and Infant Mental Health

Cover proefschrift Angarath  
Op vrijdag 9 april verdedigt drs. Angarath van der Zee haar proefschrift Investing in Maternal and Infant Mental Health. De plechtigheid is vanaf 14.30 uur te volgen via deze live stream van de Universiteit Twente.
In haar proefschrift heeft zij de effectiviteit onderzocht van het screenen op een depressie in het jaar na de bevalling in de setting van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarnaast zijn de mogelijkheden verkend om de screening ook te richten op angstklachten. Op deze pagina kom je meer te weten komen over het onderzoek.

Samenvatting
Een op de 10 vrouwen krijgt te maken met een depressie na de bevalling, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd. Met dit promotieonderzoek is gekeken of het gebruik van de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS, een screeningslijst gericht op het signaleren van PPD) door de JGZ, helpt om de gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind te verbeteren. Ook is de impact van PPD op zorggebruik van moeder en kind, en de arbeidsparticipatie van moeders onderzocht. Daarnaast is gekeken of de EPDS ook benut kan worden om angstklachten na de bevalling te signaleren, en is onderzocht wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de risicofactoren voor depressie en angst na de bevalling.
Het screenen door de Jeugdgezondheidszorg 1, 3 en 6 maanden na de bevalling resulteert in betere uitkomsten voor de moeders. Moeders hebben minder depressieve klachten, meer vertrouwen in de eigen opvoedingsvaardigheden, minder angstklachten en een beter algemeen mentaal welbevinden. We vonden geen meetbaar effect van screenen op PPD op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op de leeftijd van 1 jaar. Dit vraagt om verder onderzoek.
Een beperkt aantal moeders met PPD blijkt zorg voor hun PPD klachten te ontvangen. Daarnaast maken moeders met PPD meer gebruik van algemene zorg, zowel voor zichzelf als voor hun kind. Ook verzuimen moeders met PPD beduidend meer van hun werk. Screenen op PPD helpt moeders dus en reduceert de maatschappelijke kosten van PPD, qua werk en zorggebruik. Dit vraagt om een landelijke implementatie van deze screening, en optimalisatie van het zorgpad na screening. Verder moeten we nagaan hoe angst het best kan worden gesignaleerd. Met beperkte investeringen kunnen we sterk bijdragen aan reductie van PPD en vergroten daarmee het welzijn van moeders en hun kinderen.

Angarath

Angarath van der Zee - van den Berg is jeugdarts en voerde het promotieonderzoek uit binnen de Academische Werkplaats Jeugd in Twente, gericht op het verbeteren van zorg voor kwetsbare kinderen. Met haar proefschrift heeft Angarath onderzocht of het effectief is om in de setting van de Jeugdgezondheidszorg te screenen op een depressie na de bevalling, en zijn de mogelijkheden verkend om de screening ook te richten op angstklachten.

Meer informatie over het proefschrift is te vinden op postup.nl. U kunt daar ook het proefschrift downloaden.

 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen (leeftijd -9 maanden tot 4 jaar) in de regio Twente
(duur project september 2020 t/m december 2021) Baby draait zich weg van moeder

In het kader van het landelijk programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ is subsidie verleend voor het project “Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen (leeftijd -9 maanden tot 4 jaar) in de regio Twente 2020-2021”. Hieronder is een korte samenvatting beschreven over de inhoud van het project.

Het doel:
Dit project wil ervoor zorgen dat door een betere vroegsignalering van risicofactoren en een effectievere ketensamenwerking huiselijk geweld en kindermishandeling bij ongeboren en jonge kinderen voorkomen kan worden. Daarnaast beoogt het project dat baby’s en jonge kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie tijdig de juiste nazorg krijgen en opvoeders een gunstig opvoedklimaat kunnen bieden.

Lees meer...

 

Nieuwsbrief Versterken van zorg voor kinderen in armoede

Na 4,5 jaar is het project 'Versterken van zorg voor kinderen in armoede' afgerond. In deze nieuwsbrief hebben we de opbrengsten van deze projectperiode gebundeld. U leest bijvoorbeeld over de resultaten van het onderzoek 'Gezonde kinderen in krappe tijden' en hoe ouders met een krappe beurs hier hun bijdragen aan hebben geleverd. Ook laten we een onderzoeker, de deelnemers en trainers over 'Gezonde kinderen in krappe tijden' aan het woord. Ouderparticipatie was een belangrijk thema binnen het project. In de nieuwsbrief delen leden van de Goede Raad hun ervaringen. Interessant zijn ook de Klein-en-Fijn onderzoeken, uitgevoerd door studenen van de UT en Saxion staan in de nieuwsbrief genoemd. Veel leesplezier!

 

Deskundigheidsbevordering voor JGZ-professional

Deze scholing van 1 dagdeel vindt plaats op 3 verschillende data en op 3 locaties: 11, 13 en 14 februari.
Lees het hele programma, hierin staat ook hoe de JGZ-professional van de GGD Twente zich kan aanmelden.
Vooraankondiging

 

Praat erover! - AWJTwente symposium 8 maart 2019

Verslag AWJTwente symposium Praat erover!IMG 5034

Dit jaar stond het symposium in het teken van het versterken van zorg voor kinderen in armoede. Het symposium werd geopend met een presentatie over de Missing Chapter Foundation door Marissa Zweedijk. Duidelijk werd hoe belangrijk de kindinclusie is bij het maken van beslissingen. Hierna stonden twee rondes workshops op het programma, elk met een andere focus op het thema. De workshops werden begeleid door zowel professionals, als door ervaringsdeskundigen.

De belangrijkste leerpunten, quotes, foto's en de evaluatie staan in het VERSLAG dat van het symposium gemaakt is. In het verslag staan ook de links naar de presentaties van de lezingen en workshops.

 

Subcategorieën