Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Welkom op de website van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT). Op deze site vindt u informatie over de AWJT en organisaties waarmee wij samenwerken. Als AWJT begeleiden wij zorg rondom kwetsbare kinderen door middel van onderzoek. We bieden kansen voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van effectieve interventies en goede ketensamenwerking om de zorg voor de jeugd effectiever te maken.

Algemeen

Symposium "Praat erover!" 8 maart 2019

Stukje uit uitnodiging

Dit jaar ligt de focus van het symposium "Praat erover!" op het thema "Versterken van zorg voor kinderen in armoede". De samenwerking met ouders met een smalle beurs heeft al veel meerwaarde opgeleverd. Tijdens het symposium gaat het nog een stapje verder: Marissa Zweedijk van de Missing Chapter Foundation gaat in op de samenwerking met het kind zelf: "Niet óver, maar mét kinderen praten over armoede". In de workshops komen de interventie en het onderzoek "Gezonde kinderen in krappe tijden' aan de orde, maar ook signaleren en bespreekbaar maken van armoede. Tenslotte wordt in een interactieve workshop een casus nagebootst, waarna in gesprek wordt gegaan met de deelnemers van deze workshop. Deze deelnemers kunnen zowel personen zijn met ervaring met het onderwerp "armoede" als professionals. Workshop 2 en 3 worden ook mede door ervaringsdeskundigen geleid.

Naast het onderwerp "Versterken van zorg voor kinderen in armoede" worden ook de andere resultaten van de werkplaats gedeeld, waaronder het afgeronde promotietraject Kindermishandeling en het promotietraject Post Partum Depressie.

Ouders en professionals: MELD JE AAN voor dit symposium en maak een keuze uit de workshops die je wilt volgen. In het programma staan de workshops uitvoerig beschreven.
Voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en social workers is accreditatie aangevraagd.

 

Kennis over effectieve jeugdhulp op één plek

ZonMw WerkplaatsenJeugd

De dertien academische werkplaatsen jeugd en ZonMw lanceren – tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein op 24 september 2018 – met trots Werkplaatsenjeugd.nl. Dé plek die je inspireert door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken.

Werkplaatsenjeugd.nl
In dertien academische werkplaatsen jeugd bouwen professionals, onderzoekers, opleidingen, gemeenten samen met ouders en kinderen door heel Nederland aan effectievere jeugdhulp. Opgedane kennis is voor iedereen beschikbaar en wordt gedeeld op de nieuwe, gezamenlijke website Werkplaatsenjeugd.nl. Van uitgebreide onderzoeken, tot praktische tools en infographics. Van goede voorbeelden in de jeugdhulp, tot praktijkverhalen uit de werkplaatsen. Zodat alle gemeenten hiervan kunnen profiteren en het hen helpt in het effectiever maken van de jeugdhulp.

Ontmoet de Werkplaatsen
Ontmoet de werkplaatsen op de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein (24 september, 1 en 8 oktober 2018) en de Voor de Jeugd Dag 2018 (5 november 2018). Kom naar onze stand voor kennis over en uit de werkplaatsen, doe mee met onze netwerktafels en bezoek de inhoudelijke presentaties van de werkplaatsen. Ook op diverse andere events maak je kennis met de werkplaatsen. Zie hiervoor de agenda op de website. Voor actuele informatie volg je ons via @WPJeugd.

 

Gemeenten hongerig om van elkaar te leren

Nu de eerste fase van de decentralisaties voorbij is, merk je dat gemeenten op zoek gaan naar kennis en ervaringen van anderen’, aldus Cees van Eijk, wethouder werk & inkomen, jeugd en diversiteit in Amersfoort.

In de nieuwsbrief van augustus 2018 van ZonMw noemt Van Eijk het project van AWJTwente een pareltje binnen praktijkgericht onderzoek: ‘Ik kijk dan naar Twente. Daar hebben ze vanuit de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd een prachtproject waarbij allerlei organisaties de krachten bundelen om de ondersteuning van kwetsbare gezinnen – en dan bedoelen ze vooral gezinnen in armoede – te verbeteren. Praktijkinstellingen, gemeenten, onderzoekers en onderwijsinstellingen werken daarbij nauw samen en delen alle kennis en ervaring die ze hebben. Wat mij betreft een schoolvoorbeeld van regionale netwerkvorming.’

Binnenkort organiseren de VNG, Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw regionale dagen waarin gemeenten en hun partners laten zien hoe zij werken aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet. Met deze parade van praktijkvoorbeelden kunnen gemeenten elkaar inspireren.

 

 

Introductiefilm en infographic AWJTwente

Met de komst van de vele nieuwe bestuurders in de 14 Twentse gemeenten is er behoefte aan een introductie van de AWJTwente. Daarom is er door de AWJTwente een introductiefilm gemaakt. Hierin vertelt Johan Coes, voormalig voorzitter van de begeleidingscommissie van de AWJTwente en destijds nog wethouder van de gemeente Hellendoorn (thans Wierden), over de AWJTwente; het belang ervan en de rol voor de gemeenten.

Naast dit introductiefilmpje is er ook een infographic gemaakt. Deze infographic geeft goed de doelen, thema's en structuren binnen de AWJTwente weer. 

 

 

Sandra Gijzen: nieuwe coördinator AWJT

Profielfoto Sandra Gijzen

Per 1 april 2018 heeft Sandra Gijzen, gepromoveerde jeugdarts, de functie van coördinator van de AWJTwente van Marlie Cerneus overgenomen, waarmee de borging van de AWJTwente is vormgegeven

Na haar afstuderen heeft Sandra een jaar lang gewerkt als poortarts in het Medische Spectrum Twente, locatie Oldenzaal. Naast de spoedeisende hulp heeft ze hier ook werkzaamheden verricht op de afdelingen interne geneeskunde, chirurgie en verloskunde.

Vanaf september 2001 is zij als arts binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Twente werkzaam. 

Lees meer...