Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Welkom op de website van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT). Op deze site vindt u informatie over de AWJT en organisaties waarmee wij samenwerken. Als AWJT begeleiden wij zorg rondom kwetsbare kinderen door middel van onderzoek. We bieden kansen voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van effectieve interventies en goede ketensamenwerking om de zorg voor de jeugd effectiever te maken.

Academische werkplaats jeugd twente

Symposium "Praat erover!" 8 maart 2019

Stukje uit uitnodiging

Dit jaar ligt de focus van het symposium "Praat erover!" op het thema "Versterken van zorg voor kinderen in armoede". De samenwerking met ouders met een smalle beurs heeft al veel meerwaarde opgeleverd. Tijdens het symposium gaat het nog een stapje verder: Marissa Zweedijk van de Missing Chapter Foundation gaat in op de samenwerking met het kind zelf: "Niet óver, maar mét kinderen praten over armoede". In de workshops komen de interventie en het onderzoek "Gezonde kinderen in krappe tijden' aan de orde, maar ook signaleren en bespreekbaar maken van armoede. Tenslotte wordt in een interactieve workshop een casus nagebootst, waarna in gesprek wordt gegaan met de deelnemers van deze workshop. Deze deelnemers kunnen zowel personen zijn met ervaring met het onderwerp "armoede" als professionals. Workshop 2 en 3 worden ook mede door ervaringsdeskundigen geleid.

Naast het onderwerp "Versterken van zorg voor kinderen in armoede" worden ook de andere resultaten van de werkplaats gedeeld, waaronder het afgeronde promotietraject Kindermishandeling en het promotietraject Post Partum Depressie.

Ouders en professionals: MELD JE AAN voor dit symposium en maak een keuze uit de workshops die je wilt volgen. In het programma staan de workshops uitvoerig beschreven.
Voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en social workers is accreditatie aangevraagd.