Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Armoede

Per 1 december 2015 is het ZonMw-programma ‘Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugdzorg’ gestart . Deze werkplaats, met als titiel Versterking van zorg voor kinderen in armoede, kan gezien worden als een uitbreiding van de huidige AWJTwente. 

In het onderzoek wordt gekeken hoe professionals in de zorg voor jeugd, in samenwerking met gezinnen die in armoede leven, gezondheid en welzijnsproblemen bij kinderen kunnen oppakken waarbij gebruik wordt gemaakt van Eigen-Kracht principes. In dit filmpje komen de promovenda, wethouder en stafarts JGZ aan het woord.

Binnen het project, versterking van zorg voor kinderen in armoede, is een groepsinterventie ontwikkeld voor gezinnen in armoede; Gezonde kinderen in krappe tijden’. Deze interventie zet in op het bevorderen van de gezondheid van kinderen (4-12 jaar) door ouders hiervoor handvatten te geven (stimuleren van eigen kracht). De interventie is mede ontwikkelt met gezinnen die leven in armoede (ervaringsdeskundigen).

De interventie bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten met afgeleide thema’s van positieve gezondheid (kindertool):
• Hier en nu
• Mijn lichaam, gevoelend en gedachten
• Mee doen en dagelijks leven
• Nu en later
• Lekker in je vel

Naast deze thema’s is er ook voldoende ruimte voor het stellen van eigen doelen en uit uitwisseling van ervaringen e.d. De bijeenkomsten worden begeleid door een ‘tandem’ van een lokale professional en een persoon met ervaring.

In een prospectief, vergelijkend onderzoeksdesign wordt onderzocht wat de effecten zijn van de interventie op de gezondheid en het welzijn van ouders en kinderen.