Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties en Presentaties

Presentatie EUSUHM 2019

Tijdens het Eushum op 12 september 2019 heeft Magda Boere-Boonekamp (Universiteit Twente) een presentatie gegeven over het onderzoek "Improving health and well-being of children in low-income families"

 

Rapport implementatie 'Healthy childern in low-income families'

Rapport van een verkennend onderzoek naar de faciliterende en belemmerende factoren van een gezinsgerichte armoede-interventie en aanbevelingen voor verbetering. N.a.v. het rapport is ook een (nederlandstalige) factsheet gemaakt.
Door: Janoe Musch, masterstudent aan de Universiteit Twente - juli 2019

 

 

Handelen bij armoede in gezinnen binnen de jeugdgezondheidszorg

Hoe handelt een professional in de jeugdgezondheidszorg na signalering van armoede bij jeugdigen en wat zijn de belemmerende factoren bij het in actie komen na signalering? De resultaten van het kwalitatief onderzoek hiernaar zijn te lezen in deze factsheet - door Esmee Lammers, Ellen Geessink.

 

De do's en don'ts binnen de interventie Gezonde Kinderen in Krappe Tijden

In 2017 zijn in 9 Twentse gemeenten bijeenkomsten gestart in het kader van de interventie Gezonde Kinderen in Krappe tijden. Ouders met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die in armoede leven, hebben deze bijeenkomsten bezocht. Het programma is opgezet door ervaringsdeskundigen en professionals. In deze factsheet zijn de do's en don'ts benoemd met als doel deze bijeenkomsten en toekomstige programma's beter te laten aansluiten bij de belevringswereld van gezinnen in armoede. De resultaten van het onderzoek zullen medio maart 2020 gepubliceerd worden.

 

Praktijkverhaal 'Gezonde kinderen in krappe tijden'

“Dit is echt met de poten in de klei”

Het project ‘Gezonde Kinderen in Krappe Tijden’ van de AWJT startte in 2015. Het heeft als doel om kinderen die in armoede leven een gezonde start te geven. Wat is er in de afgelopen drie jaar gebeurd, geleerd en bereikt? En wat staat er nog op het programma? Mariska Jacobs en haar collega Marjon Rouwette zijn sinds 2017 als onderzoekers vanuit Saxion bij het project betrokken. ‘Het is voor professionals soms moeilijk om in te schatten wat ouders daadwerkelijk nodig hebben.’
Het hele praktijkverhaal is te lezen in deze factsheet.

Mariska en Marjon onderzoekers Saxion