Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties en Presentaties

Rapport procesevaluatie programma 'Gezonde Kinderen in Krappe Tijden'

Het programma ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’ is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Jeugd in Twente, waar onderzoekers, professionals uit Twentse gemeenten, personen met ervaring met armoede en ouders die met een krappe beurs moeten rondkomen, met elkaar samenwerken. In de periode mei 2018 tot mei 2019 heeft het programma in zeven Twentse gemeenten gedraaid. Gedurende de uitvoering van het programma heeft een tussentijdse evaluatie met twee tandems plaatsgevonden. Vervolgens zijn, toen in elke betrokken gemeente het programma was afgerond, evaluatiegesprekken gevoerd met alle zes tandems die het programma in hun eigen gemeente hebben gedraaid.
Dit evaluatierapport geeft een overzicht van de inzichten verkregen uit deze evaluaties. Op basis van de evaluaties zijn aanpassingen doorgevoerd in het programma en de training voor tandems.
Tegelijk is er een studie gedaan naar de effectiviteit van het programma, waaruit blijkt dat er kleine positieve effecten zijn op de zelfgerapporteerde gezondheid van ouders die deelnamen aan het programma.  Zo zijn er verbeteringen in de mate van empowerment, gedragscontrole en sociaal welbevinden gevonden (Altena et al, 2020).

 

 

Werksessie Armoedepact Almelo, 11 december 2019

191211 Mariska armoedepact Almelo 2019bron foto: website Armoedepact
Op woensdagmiddag 11 december 2019 vond de jaarlijkse conferentie van het Armoedepact Almelo plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben GGD Twente (Karlijn Tijhuis) en AWJTwente (Mariska Jacobs-Ooink, Mirella Hendriks en Kim van der Veen) gezamenlijk een werksessie verzorgd die in vier rondes heeft plaats gevonden. Een mooie samenwerking in een betekenisvolle werksessie die enthousiaste reacties opleverde!
 

Workshop Alumni en studentendag (Re)connect! 24 mei 2019

Tijdens deze workshop is een presentatie gegeven over de interventie Gezonde Kinderen in Krappe Tijden. Door Astrid Wessling, Martine Nijkamp en Marisk Jacobs

 

Rapport effectstudie 'Gezonde Kinderen in Krappe Tijden'

Armoede en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden; armoede is een belangrijke oorzaak van slechte gezondheid en slechte gezondheid is een belangrijke oorzaak van armoede. Om de gevolgen van armoede voor de gezondheid en het welzijn van kinderen te beperken, heeft de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT) een programma ontwikkeld met de naam ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’. Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de effecten van het programma op de gezondheid van ouders en kinderen. Er is ook een factsheet gemaakt.

 

Presentatie Jeugd in Onderzoek 23 mei 2019, Amsterdam

Mariska Jacobs, Marjon Rouwette en Margriet Braun hebben voor Jeugd in Onderzoek op 23 mei 2019 een presentatie verzorgd met als titel 'Het bevorderen van de gezondheid van kinderen in armoede'