Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Kinderen die in armoede opgroeien

Dit onderzoek bevat een theoretisch kader, resultaten, conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het aanbod interventies in Twente op het gebied van armoede gerelateerde gezondheidsproblemen. Hierbij is gekeken in welke mate deze interventies een beroep doen op het concept Positieve Gezondheid en eigen kracht.

Bachelorrapport (2016) door Marleen de Leeuw en Nicky Kuipers, studenten Saxion, academie Mens en Maatschappij 

Van de resultaten, conclusies en aanbevelingen is ook een factsheet gemaakt.