Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Gezondheid en welzijn van kinderen en hun ouders levend in armoede

In deze factsheet staan de resultaten van het Masteronderzoek ‘The health and well-being of childeren and their parents living in poverty in Twente’. Dit onderzoek was gericht op het ontwikkelen van een meetinstrument dat gebruikt kan worden bij de effectevaluatie van de ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’ interventie. Daarbij werd het ontwikkelde meetinstrument afgenomen bij de ouders die in gemeente Almelo zijn gestart in mei 2018. Het onderzoek beschrijft tevens de eerste bevindingen.

Ook het complete rapport (juli 2018) - E.A. Bartels, Master Health Sciences - University of Twente - is gepubliceerd.