Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Van klacht naar kracht: werken vanuit geluk

Een kwalitatief onderzoek naar het werken vanuit geluk met kwetsbare kinderen.
In dit onderzoek staan de ervaringen van sociaal werkers en gezinnen centraal die in aanraking zijn gekomen met geluksgericht werken. Er wordt gekeken naar het effect van de aanpak op de kernconcepten van het geluksgericht
werken; autonomie, competentie en verbondenheid.
Tenslotte worden aanbevelingen gedaan aan o.a. de gemeente Hengelo, Wijkracht en de Geluksacademie. Ook is er een factsheet van het onderzoek beschikbaar.
Onderzoeker: Lucia Feiters, Universiteit Utrecht - juli 2019