Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Praktijkonderzoek Ervaringsdeskundigheid

In dit rapport van Maya Laarman staan de resultaten van het onderzoek op de vraag 'Op welke wijze kan ervaringsdeskundigheid rondom armoede benut worden in beleidsvorming van Twentse gemeenten? In de factsheet zijn de conclusies en aanbevelingen samengevat.