Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Rapport procesevaluatie programma 'Gezonde Kinderen in Krappe Tijden'

Het programma ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’ is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Jeugd in Twente, waar onderzoekers, professionals uit Twentse gemeenten, personen met ervaring met armoede en ouders die met een krappe beurs moeten rondkomen, met elkaar samenwerken. In de periode mei 2018 tot mei 2019 heeft het programma in zeven Twentse gemeenten gedraaid. Gedurende de uitvoering van het programma heeft een tussentijdse evaluatie met twee tandems plaatsgevonden. Vervolgens zijn, toen in elke betrokken gemeente het programma was afgerond, evaluatiegesprekken gevoerd met alle zes tandems die het programma in hun eigen gemeente hebben gedraaid.
Dit evaluatierapport geeft een overzicht van de inzichten verkregen uit deze evaluaties. Op basis van de evaluaties zijn aanpassingen doorgevoerd in het programma en de training voor tandems.
Tegelijk is er een studie gedaan naar de effectiviteit van het programma, waaruit blijkt dat er kleine positieve effecten zijn op de zelfgerapporteerde gezondheid van ouders die deelnamen aan het programma.  Zo zijn er verbeteringen in de mate van empowerment, gedragscontrole en sociaal welbevinden gevonden (Altena et al, 2020).