Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Promotie Annemieke Konijnendijk

Promotie Annemieke 2

Van harte gefelicteerd!
Annemieke Konijnendijk voerde vanuit de AWJT een promotieonderzoek uit aan de Universiteit Twente naar het handelen van professionals bij vermoeden van kindermishandeling. Zij is op 7 juni bij de Universiteit Twente gepromoveerd op het proefschrift ‘Fragile, please handle with care. Understanding and supporting professionals’ response to suspicions of child abuse and neglect’.

Ter gelegenheid van de promotie van Annemieke heeft de Academische werkplaats Jeugd in Twente op diezelfde dag een minisymposium georganiseerd over het thema Kindermishandeling; handelen van de professional
Er waren interessante en leerzame presentaties van:

  • prof. dr. Menno Reijneveld - UMC Groningen (Kindermishandeling en professioneel handelen in de JGZ),
  • dr. Frank van Leerdam - Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (Meldcode in de JGZ, last of lust) en
  • prof. dr. Karel Hoppenbrouwers Katholieke Universiteit Leuven (Kindermishandeling, het Vlaamse perspectief.