Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Deelproject 2

Ontwikkeling en evaluatie van een digitaal instrument bij richtlijnen kindermishandeling.

Uit focusgroep-interviews met veertien JGZ-professionals van GGD Twente kwam naar voren dat stappen uit de JGZ-richtlijn ‘secundaire preventie kindermishandeling’ soms vergeten worden. Een digitaal hulpmiddel zou het gebruik van deze JGZ-richtlijn kunnen ondersteunen. Digitale ondersteuning van richtlijnen wordt gebruikt binnen de gezondheidszorg, maar binnen de JGZ zou digitale ondersteuning een vernieuwing betekenen.

Dit deelproject gaat over de ontwikkeling en evaluatie van een digitaal hulpmiddel. Het doel van dit hulpmiddel is het ondersteunen van JGZ-professionals bij het werken met richtlijnen kindermishandeling. Het project bestaat uit drie fases.

Fase 1. Vooronderzoek
Ruben Joosse, masterstudent Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Twente, onderzocht tussen oktober 2012 tot juni 2013 hoe een digitaal hulpmiddel eruit moet zien en welke functies deze wel en niet moet bezitten. Ruben deed hiervoor een uitgebreide literatuurstudie. Daarnaast inventariseerde hij bij 9 JGZ-professionals welke wensen zij hadden over functies en design van het digitale hulpmiddel. Ook interviewde hij andere betrokkenen, zoals de ontwikkelaars van het digitaal dossier mlCAS (Allegro Sultum), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en beleidsmedewerkers binnen GD Twente. Zijn onderzoek leidde tot de ontwikkeling van een papieren prototype.
Rapport: Supporting Adherence to the Guideline of Secondary Prevention of Child Abuse.

Fase 2. Ontwikkeling
Van april tot juni 2013 werkten 7 studenten van de HBO-opleiding Informatica (Saxion Hogescholen) het papieren prototype uit in een digitaal prototype (een webapplicatie). Hierbij gaven de betrokkenen, waaronder een jeugdarts en jeugdverpleegkundige, feedback op conceptversies. Daarna is de webapplicatie vertaalt naar een hulpmiddel ín mlCAS. Negen JGZ-professionals gaven feedback op concepten van deze versie.

Fase 3. Evaluatie
Tussen 1 februari en 1 oktober 2014 kon de helft van het aantal JGZ-professionals werkzaam bij GGD Twente gebruik maken van het digitale hulpmiddel (de interventiegroep). De andere helft is niet ingewerkt in het hulpmiddel (de controlegroep). Na afloop ontvingen alle JGZ-professionals een vragenlijst over het handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Het doel van dit vragenlijstonderzoek is om de effecten en de kosten van het hulpmiddel vast te stellen. De JGZ-professionals in de interventiegroep beantwoordden vragen over hun waardering van het hulpmiddel.
In 2015 wordt een dossieronderzoek gedaan. Het doel van dit onderzoek is vaststellen in hoeverre het hulpmiddel bijdraagt aan sneller handelen van JGZ-professionals bij vermoedens van kindermishandeling. Het dossieronderzoek zal in het voorjaar van 2015 plaats vinden.