Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Onderzoek aandachtsfunctionarissen - juli 2015

Bachelorstudenten Martine Bakker en Relinde Oudbier hebben in het kader van hun opleiding gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. De studenten onderzochten in samenwerking met de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) hoe aandachtsfunctionarissen kindermishandeling hun taken invullen en welke plus- en knelpunten zij ervaren. De LVAK gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om de leden van de LVAK in de toekomst nog beter te ondersteunen, en om het ministerie en de inspectie te informeren en te adviseren. Het rapport is hier beschikbaar.

Winnaars Movisie scriptieprijs    studenten onderzoek AWJTwente winnen ‘Leren Signaleren Scriptieprijs’ van Movisie

UT-studenten Martine Bakker en Relinde Oudbier hebben de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015 van Movisie gewonnen met hun bacheloronderzoek over de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. In hun scriptie, begeleid door Magda Boere-Boonekamp en Annemieke  Konijnendijk, beschrijven zij hun onderzoek naar de sterke en zwakke kanten van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste bachelor- of masteronderzoek op het gebied van de preventie en/of aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De studenten ontvingen samen een bedrag van duizend euro en krijgen ondersteuning bij verdere online publicatie van hun scriptie. Lees hier en hier meer over de prijs en de winnaars.