Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

3e Artikel in journal Child Abuse & Neglect

Research article by Annemieke Konijnendijk: In-house consultation to support professionals’ responses to child abuse and neglect: Determinants of professionals’ use and the association with guideline adherence

In mei 2017 is het derde artikel uit het promotieonderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Child Abuse & Neglect. Het consulteren van de aandachtsfunctionaris is een van de richtlijnaanbevelingen van de JGZ-richtlijn Kindermishandeling. Het artikel gaat over de mate waarin de aandachtsfunctionaris in de jeugdgezondheidszorg wordt geconsulteerd, welke factoren hieraan bijdragen en of er een relatie bestaat tussen het consulteren van de aandachtsfunctionaris en het uitvoeren van andere aanbevelingen in de JGZ-richtlijn Kindermishandeling. Het artikel is geschreven in het Engels.