Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

5e artikel in journal BMC Medical Informatics and Decision Making

In augustus 2019 is het laatste artikel uit het proefschrift gepubliceerd. Dit artikel beschrijft de evaluatie van een digitaal hulpmiddel om het werken met de JGZ-richtlijn kindermishandeling te ondersteunen. De zelf gerapporteerde mate van naleven van richtlijnaanbevelingen was hoog (84-100%), wanneer gecorrigeerd werd voor het beredeneerd afwijken. Een beredeneerde reden was bijvoorbeeld dat een andere organisatie verantwoordelijk was voor het volgen van de meldcode. Een JGZ-professional hoefde dan zelf geen actie te ondernemen. Het onderzoek toonde geen effect aan van het digitale hulpmiddel op het naleven van de richtlijnaanbevelingen.