Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012

Op 19 maart 2012 is er een workshop geweest tijdens het congres Jeugd in Onderzoek. Voor verschillende beleidsmedewerkers, onderzoekers en hulpverleners in de Jeugd(gezondheids)zorg is samen met de academische werkplaatsen C4Youth en Inside-Out weergegeven op welke verschillende manieren praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichterbij elkaar worden gebracht. Annemieke Konijnendijk, promovendi van de werkplaats, heeft een posterpresentatie gegeven.
Presentatie; secundaire preventie van kindermishandeling.