Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Workshop Meldcode Symposium 10 februari 2012

Workshop Meldcode (voor organisaties waar de meldcode gaat gelden), door Annemieke Konijnendijk (onderzoeker UT preventie van kindermishandeling)

Medio 2012 wordt de wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht. Wat zijn de gevolgen voor de Twentse organisaties? Hoe kunnen we van elkaar leren wat betreft de vertaling van het basismodel, de implementatie en borging?
Presentatie; Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling