Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Academic workshop improves care for vulnerable children

Een interview in de IGS brochure van de Universiteit Twente. Annemieke Konijnendijk vertelt over haar onderzoek naar verbetering van de volgzaamheid met de richtlijn secundaire preventie kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de ontwikkeling van een instrument om JGZ-professionals te ondersteunen bij het werken met de richtlijn binnen het digitaal dossier. Vanuit haar werk bij GGD Twente heeft ze Twente-breed een ondersteunende rol voor onderwijs en kindercentra bij het werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Informatie; klik hierachter voor het artikel of voor de hele brochure (kijk op pagina 12)