Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Congressen

Hieronder een overzicht van diverse landelijke congressen waar AWJTwente een rol in speelt.

Datum

Congres

Doel congres

Rol AWJTwente

28 sept. 2017 Werkconferentie NCJ Kinderen in armoede Uitwerking van de JGZ-Preventieagenda. Verslag van de werkconferentie Presentatie door Riet Haasnoot en Lieke van Herk: gezinnen in armoede bepalen de onderzoeksagenda van de AWJT
22 mei 2015 Supporting health by technology  Presentatie poster

Presentatie eerste resultaten van het onderzoek: Effects and costs of a computerised decision support system in preventive child healt care.

06 februari 2015 Symposium Academische Werkplaats Jeugd in Twente Samenwerking met en rond de cliënt

programma

presentaties

21-23 mei 2014 2nd European Conference on Child Abuse and Neglect Aspecten van de diagnostiek naar, maar ook de behandeling van kindermishandeling komen aan bod. Voor het programma, klik voor de Brochure EUCCAN 2014
10 maart 2014 NJI - Jeugd in onderzoek 2014: Thema: ‘Wat werkt voor de jeugd’.  AWJT is 3 jaar onderweg: wat betekent dat voor de samenwerking tussen praktijk, beleid en onderzoek?

Klik hier voor de presentatie 

 

14 februari 2014 Symposium Academische Werkplaats Jeugd in Twente Leren implementeren in zorg voor kwetsbare kinderen

Klik op de link hierachter voor: het programma, het verslag en presentaties.

10 juni 2013 Invitational Conference Onderzoek naar rol van opvoeder van mensen met psychiatrische problemen en hoe de hulpverlening aandacht besteed aan deze rol. Voor meer informatie en de uitnodiging, klik hier
08 februari 2013 Symposium Samenspel en samenwerking in zorg voor kwetsbare kinderen. Informatie ophalen en kennis delen over de resultaten tot nu toe van de AWJTwente. Voor een korte samenvatting, klik hier.
Voor het programma, klik hier
31 januari 2013 ARPH Conference (Association for researchers in psychology and health)

*Annemieke Konijnendijk

Wetenschappelijk congres over psychologie en gezondheid voor Nederlandse en Belgische onderzoekers. Een presentatie van de resultaten van het focusgroeponderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik van de JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling.
13 december 2012 Jaarcongres Jeugdgezondheidszorg 

*Annemieke Konijnendijk

Kansen door verandering; de JGZ en de ontwikkelingen in de zorg voor jeugd. Een posterpresentatie over de uitkomsten van het focusgroeponderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik van de JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling.
klik hier voor de poster.
13 december 2012 Jaarcongres Jeugdgezondheidszorg

*Marlie Cerneus

Kansen door verandering; de JGZ en de ontwikkelingen in de zorg voor jeugd. Een posterpresentatie waarin het verloop van een Klein-en-Fijn project is beschreven. Daarnaast is een voorbeeld gegeven van hoe er van een vraag voor Klein-en-Fijn, gewerkt wordt aan implementatie van resultaten.
Klik hier voor de poster
18 oktober 2012 IGS PhD Day Presenteren van (concept)papers door promovendi aan IGS-collega’s Annemieke Konijnendijk presenteert een overzicht van haar onderzoek en de eerste resultaten van het focusgroeponderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik van de JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling.
klik hier voor de presentatie.
23 mei 2012 EUCCAN - Europese conferentie over kindermishandeling en verwaarlozing Het geven van een overzicht van de laatste ontwikkelingen binnen het thema kindermishandeling en verwaarlozing, en het samenbrengen van verschillende disciplines. Doel;  kennisuitwisseling tussen verschillende landen en internationale samenwerking stimuleren. Het presenteren van de eerste resultaten van een focusgroep onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren bij het gebruik van de JGZ-richtlijn ‘secundaire preventie van kindermishandeling’ door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen aan een breed internationaal publiek bestaande uit professionals en wetenschappers.
19 maart 2012 Congres Jeugd In Onderzoek (NJI) Praktijk, onderzoek en beleid: meer dan de som der delen Op dit moment wordt een abstract aangeleverd voor het houden van twee workshops over de promotietrajecten.

10 februari 2012 Symposium AWJTwente Informatie ophalen en kennis delen over de resultaten tot nu toe van de AWJTwente Kort verslag; klik hier.
Workshops; klik hier.
Programma; klik hier.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:
  • Resultaten van de AWJTwente
  • Academisering van de Praktijk
  • Hoe om te gaan met Lage Sociaal Economische Status in onderzoek
  • Hoe om te gaan met cliëntenparticipatie in onderzoek
26 januari 2012 KAMPG-congres Samenwerking tussen publieke gezondheid en de curatieve sector Angarath van den Berg houdt een workshop over promotietraject Postpartum depressie en de samenwerking daarin tussen ketenpartners.

15 december 2011 Jaarcongres Jeugdgezondheidszorg Wisselen van perspectief. Inzoomen op de kracht van ouders en kinderen. Op dit congres houdt de AWJTwente een posterpresentatie over inhoud van de werkplaats.
1 december 2011 Slotconferentie  CJG Twente Allerlei resultaten van de activiteiten die binnen CJG Twente de afgelopen jaren zijn opgepakt worden gepresenteerd. Annemieke Konijnendijk houdt een workshop over de activiteiten die de RAAK werkgroep rondom de preventie van kindermishandeling heeft opgeleverd en wat haar promotieonderzoek kan betekenen voor lokale organisaties.

10 november 2011 Een wereld te winnen Drie academische werkplaatsen rondom diversiteit in Jeugdbeleid presenteerden de resultaten

Angarath van den Berg is hier als toehoorder naar toe geweest. Klik hiervoor een kort verslag van het congres.
4 oktober 2011 Congres 12,5 jaar AMK door Bureau Jeugdzorg Haaglanden Uitleg over wat AMK inhoudt Annemieke Konijnendijk is als toehoorder geweest. Op de website www.bjzhaaglanden.nl is een verslag van het congres weergegeven.