Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Klein-en-fijn projecten

samenvatting

Het idee voor Klein-en-Fijn projecten is gestart in de Rotterdamse Academische Werkplaats CEPHIR. Uit onderzoek is gebleken dat de Rotterdamse "Klein maar Fijn" methodiek bijdraagt aan de vermaatschappelijking van de wetenschap en academisering van de praktijk. Deze methodiek is dan ook in Twente overgenomen, met als doel hetzelfde hier te bewerkstelligen.

Klein-en-Fijn projecten beogen concrete onderwerpen en vragen uit de praktijk met kortdurend onderzoek (± zes maanden) te begeleiden en te beantwoorden.
We beogen concrete onderwerpen rond samenwerking met CJG-partners en het verbeteren van interventies te agenderen. Binnen deze onderwerpen is er specifiek aandacht voor het bereiken van kinderen in risicosituaties.

De bedoeling is om in totaliteit ongeveer 16 Klein-en-Fijn projecten te doen. Er komen meer vragen binnen dan er in de werkplaats behandeld kunnen worden. Aan de hand van criteria wordt bekeken welke projecten wel in aanmerking voor Klein-en-Fijn en welke niet.
Voor die onderzoeksvragen die wel spelen maar die niet binnen Klein-en-Fijn kunnen vallen, wordt onderzocht of zij op een andere manier uitgezet kunnen worden bij de UT of Saxion.

De beleids- en praktijkvragen worden opgehaald bij:

  • (gemeentelijk) Beleid: gemeentelijke beleidsmedewerkers, CJG-coördinatoren, projectleider Pedagogisch Servicecentrum, beleidsmedewerkers GGD.
  • Praktijk: Uitvoerende JGZ-medewerkers, uitvoerenden Mediant en Dimence, huisartsen en eerstelijnspartners (via ROSET)
  • Vragen van andere organisaties zoals: Humanitas, Welzijnswerk, Bureau Jeugdzorg etc.

Doel is om de 16 Klein-en-Fijn projecten gelijkwaardig verdelen onder de verschillende disciplines.
Resultaten van de Klein-en-Fijn projecten kunt u vinden onder Signalen en resultaten. 
Artikelen, rapporten en factsheets over de onderzoeken kunt u vinden onder Publicaties.

Heeft u ideeën voor een Klein-en-Fijn project of vragen waarop een Klein-en Fijn project antwoord kan geven en het voldoet aan de Criteria, neem dan contact op via het Aanvraagformulier.