Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Criteria Klein-en-Fijn

  • Past de vraag binnen de doelstellingen van de Academische Werkplaats Jeugd;
  1. meer kinderen in risico situaties bereiken in gezondheid en welzijn
  2. hiertoe inzetten van effectieve interventies en
  3. samenwerking bevorderen tussen verschillende jeugdpartners;
  • Zijn de vragen geschikt voor beantwoording vanuit een wetenschappelijke invalshoek? Daarmee wordt voornamelijk bedoeld dat het mogelijk moet zijn om de vraag te beantwoorden op basis van een wetenschappelijk referentiekader. Bijvoorbeeld een wetenschappelijk getoetst model is het uitgangspunt voor de beantwoording van de vraag.
  • Kan de vraag beantwoordt worden met onderzoek dat niet langer duurt dan 3 tot 6 maanden?
  • Is de vraag relevant voor besluitvorming of beleid? En/of dagelijkse praktijk?
  • Kan er verbinding worden gemaakt met onderwijs door het onderzoek te laten uitvoeren door bachelor- of masterstudenten en/of door praktijkprofessionals?  
  • Past de vraag binnen de zorg van kwetsbare kinderen in Twente? (geografisch en binnen de Twentse beleidskaders.)
  • Belangrijk is dat gecheckt moet worden of de vraag niet al in een ander verband wordt uitgewerkt. (landelijk dan wel regionaal of lokaal).