Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Gemeentelijke ondersteuning voor kinderen in armoede in de gemeente Hellendoorn

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke redenen gezinnen in armoede uit de gemeente Hellendoorn hebben om geen gebruik te maken van de gemeentelijke ondersteuning voor kinderen. Vervolgens worden adviezen van ervaringsdeskundigen gegeven over hoe de gemeente het bereik van de voorzieningen kan vergroten. Ten slotte worden adviezen gegeven over de invulling van het “kindpakket” om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van kinderen van 0-18 jaar.

Rapport (2018) door Lieke van Herk, trainee Fast Forward voor GGD Twente