Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Veilige hechting in de eerste 1001 kritieke dagen

Veilige hechting in de eerste 1001 kritieke dagen: welke factoren zijn van invloed?
Als afstudeeronderzoek voor de master Health Sciences aan de Universiteit Twente heeft Marlies Pepers onderzoek gedaan naar bevorderende en belemmerende factoren die van invloed zijn op veilige hechting in de eerste 1001 kritieke dagen in Westerse landen.
Middels een mini-review zijn er 16 factoren gevonden die van invloed zijn op veilige hechting en deze zijn de: mentale gezondheid, geschiedenis van de eigen kindertijd, representatie van een (ongeboren) baby, geplande zwangerschap, hoeveelheid zwangerschappen, borstvoeding, samen slapen, leeftijd, SES/educatie, hormoonsamenstelling, baby-temperament, vroeggeboorte, partner relatie, opvoedstress, grootte van het gezin en de werksituatie.
Daarnaast is er gekeken naar welke van deze 16 factoren van veilige hechting worden geadresseerd in internationale preventieve (evidence-based) interventies. 11 van de 16 factoren kwam aan bod in een internationale preventieve (evidence-based) interventie. Slechts een deze factoren ‘baby temperament’, werd in elke interventie behandeld.
Wat Nederland betreft, is de eerste essentiële stap het uitvoeren van vervolgonderzoek. Met als doel om de geïdentificeerde factoren van veilige hechting te integreren in de huidige Nederlandse preventieve interventies om veilige ouderlijke gehechtheid in de eerste 1001 kritieke dagen na de conceptie te waarborgen.
Meer weten?
Bekijk het rapport van het gehele onderzoek (inclusief samenvatting) of lees de Nederlandse factsheet.

Veilige hechting en preventieve collectieve opvoedingsinterventies
Veilige hechting tussen ouders en (ongeboren) baby gedurende de 1001 kritieke dagen is van groot belang voor de optimale ontwikkeling van het brein van een baby. Preventieve opvoedingsinterventies worden hierbij ontwikkeld om JGZ professionals te helpen bij het streven naar optimaal ouderlijk hechtingsgedrag in de eerste 1001 kritieke dagen na de conceptie. In de regio Twente zijn er vijf preventieve collectieve opvoedingsinterventies die zijn ontwikkeld voor aanstaande/prille ouders en die het concept veilige hechting benaderen. Deze collectieve groepsinterventies worden gegeven door JGZ professionals in opdracht van Loes Opvoedondersteuning. De vraag is of deze preventieve opvoedingsinterventies aandacht schenken aan het concept hechting en hierbij wordt het causale model met 16 factoren van veilige ouderlijke hechting getoetst door onder andere interviews met verschillende JGZ professionals.  
Al met al vinden JGZ professionals in Twente dat ten minste zes factoren van veilige ouderlijke hechting benoemd moeten worden in preventieve collectieve opvoedingsinterventies. Deze zijn de mentale gezondheid, eigen kindertijd, representatie van de baby, baby temperament, partner relatie en opvoedingsstress. De huidige preventieve collectieve opvoedingsinterventies moeten dus zo veel mogelijk van deze zes factoren benadrukken. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven voor het verbeteren van een algemene overtuigingsstrategie (hoe lang, wanneer, wat en wie geeft de interventie) en voor elke huidige preventieve collectieve opvoedingsinterventie worden aanbevelingen gedaan om te streven naar optimaal hechtingsgedrag tussen ouders en (ongeboren) baby in de eerste 1001 kritieke dagen na de conceptie. Kijkend naar de veertien Twentse gemeenten dan is de eerste essentiële stap om de aandacht te richten op het Nederlandse actieprogramma 'Kansrijke Start' en lokale coalities te bouwen in het hele jeugddomein om een veelbelovende start van elke (ongeboren) baby te garanderen, waarin het concept van veilige ouderlijke hechting in geïntegreerd zit.

Meer weten?
Zie de posters 1. Algemene overtuigingsstrategie, 2. Rol van gemeentes