Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Motivaties wel/niet doorverwijzen naar BOR

In Twente voert Humanitas sinds 2007 de Begeleide Omgangsregeling uit (BOR). Ouders in conflictueuze echtscheidingssituaties worden ondersteund bij het realiseren of herstellen van de omgangsregeling tussen kinderen van nul tot twaalf jaar en de uitwonende ouder. Op blz. 27 in de themaspecial TSG nr. 7 De toekomst van de (preventieve) zorg voor jeugd beschrijven o.a. Ellen Oosterkamp-Szwajcer en Marlie Cerneus-Hoffman welke motieven (school)maatschappelijk werkers hebben in het al dan niet verwijzen naar de BOR.
Artikel in themaspecial TSG nr. 7: Motivaties wel/niet doorverwijzen naar BOR