Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties Klein-en-Fijn

Motivaties wel/niet doorverwijzen naar BOR

In Twente voert Humanitas sinds 2007 de Begeleide Omgangsregeling uit (BOR). Ouders in conflictueuze echtscheidingssituaties worden ondersteund bij het realiseren of herstellen van de omgangsregeling tussen kinderen van nul tot twaalf jaar en de uitwonende ouder. Op blz. 27 in de themaspecial TSG nr. 7 De toekomst van de (preventieve) zorg voor jeugd beschrijven o.a. Ellen Oosterkamp-Szwajcer en Marlie Cerneus-Hoffman welke motieven (school)maatschappelijk werkers hebben in het al dan niet verwijzen naar de BOR.
Artikel in themaspecial TSG nr. 7: Motivaties wel/niet doorverwijzen naar BOR

 

Speciale uitgave Mediator over Academische Werkplaatsen

In de nieuw verschenen Mediator-special Academische Werkplaatsen deelt ZonMw met een breed lezerspubliek de ervaringen van de 22 academische werkplaatsen. Want als praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen beter samenwerken, draagt dat bij aan betere zorg, preventie en gezondheid.
Op pagina 18/19 staat een verwijzing naar o.a. de AWJTwente. Ellen Oosterkamp en Marlie Cerneus vertellen op pagina 30 over het succesvolle Klein-en-Fijn onderzoek Begeleide Omgangsregeling van Humanitas (BOR).
Speciale uitgave Mediator over Academische Werkplaatsen (pdf)

 

Sociaal medische indicatie in de gemeente Almelo

Een rapport van Lian Vree Egberts en Susan Damhuis (bachelorthesis voor de opleiding Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente).
Met dit onderzoek hopen zij inzicht te kunnen verschaffen in het probleem dat speelt bij budgetoverschrijding rondom sociaal-medische indicatie in de gemeente Almelo.
Rapport; Sociaal medische indicatie in de gemeente Almelo

 

Samenwerking in de zorgketen bij kinderen met astma

Astma is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen bij kinderen. Kinderen en jongeren met astma moeten meestal langs verschillende disciplines in de gezondheidszorg, zoals de jeugdgezondheidszorg (JGZ) artsen, de huisarts (GP) en, indien nodig, de kinderarts. Er is echter een beperkte samenwerking tussen deze professionals in de gezondheidszorg. Daarom was het doel van deze studie om kansen en belemmeringen voor verandering te onderzoeken.
Rapport; Samenwerking in de zorgketen bij kinderen met astma

 

Competenties van CJG LOES medewerkers; het selfassessment instrument

Dit assessmentinstrument bestaat uit 13 competenties en is voor Loes medewerkers gebaseerd op het competentieprofiel. De beschreven competenties zijn voor Loes medewerkers belangrijk om vragen van opvoeders te beantwoorden die worden gesteld aan het Loes-loket. 
Eindrapport; Competenties van CJG LOES medewerker; het selfassessment instrument