Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties Klein-en-Fijn

Competenties van CJG LOES medewerkers

Dit Klein-en-Fijn project binnen de Academische Werkplaats Jeugd in Twente richt zich op de vraag welke competenties de LOES medewerkers moeten bezitten om vragen van opvoeders, die aan het loket, via de telefoon of via de website worden gesteld, op een adequate manier te kunnen beantwoorden.
Eindrapport; Competenties van CJG LOES medewerkers.

 

Ervaringen van cliënten onderzoeken LOES loket

Loes biedt een aantal diensten aan, waaronder lezingen. Door het afnemen van interviews is in dit onderzoek in kaart gebracht hoe klanten de Loes-diensten ervaren. Uit de resultaten kan Loes zien op welke punten zij, indien nodig, dingen kunnen verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in
samenwerking met de gemeenten in Twente. Een K&F rapport van Helma Hendriks.
Eindrapport; Ervaringen van cliënten onderzoeken LOES loketten.

 

BOR eindrapport; Als jij bij papa gaat wonen

Een kwalitatief onderzoek naar de motivaties van maatschappelijk werkers om al dan niet door te verwijzen naar de Begeleide OmgangsRegeling (BOR) van Humanitas.
Eindrapport; Als jij bij papa gaat wonen...

 

Workshop Klein-en-Fijn Symposium 10 februari 2012

Workshop Klein-en-Fijn door Marlie Cerneus (coördinator AWJT) en Marit Dekker (projectleider Klein-en-Fijn)

Hoe krijg ik antwoord op mijn vraag? In de werkplaats kunnen professionals en beleidsmedewerkers korte onderzoeksvragen stellen rondom het bereiken van kwetsbare kinderen. In de workshop is uitleg en interactie over het verloop van een Klein-en-Fijn project.
Presentatie; workshop Klein-en-Fijn