Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties Klein-en-Fijn

Cultuuromslag alcohol jongeren gemeenten Tubbergen & Dinkelland?

Een onderzoek onder jongeren naar het alcoholgebruik, regels, houding,acceptatie omtrent alcohol en de nieuwe alcoholwet & het bereik van de preventieactiviteiten.

Factsheet juli 2014: door dr. E.M. Oosterkamp – Szwajcer, R. Bijker en C. Krabbenbos

 

Rol van buddy's bij adolescenten

Welke bijdrage kunnen buddy’s leveren aan adolescenten met een chronische longaandoening? In de factsheet wordt een kwalitatief onderzoek gepresenteerd waarin deze vraag werd gesteld en op de deelvragen die gericht waren op de psychosociale factoren.
Publicatie; door dr. J. van der Helden, L. Natter, L. Metske, dr. E. Oosterkamp-Szwajcer, dr. M. Rouwette, dr. G. Holsbrink-Engels.

Factsheet; door dr. J. van der Helden, L. Natter, L. Metske, dr. E. Oosterkamp-Szwajcer, dr. M. Rouwette, dr. G. Holsbrink-Engels.

 

ouders met psychiatrische problemen over hun rol als opvoeder

Beleving, beweegredenen, behoeften en verwachtingen van ouders met psychiatrische problemen van kinderen van 0-19 jaar om hun rol als opvoeder te bespreken met hulpverleners van Mediant.
Een kwalitatief onderzoek beschreven in dit rapport.

 

Jeugdgezondheidszorg aan migrantenkinderen in Twente

De JGZ heeft een belangrijke rol in het tijdig signaleren van risico’s en het monitoren van kinderen in hun lichamelijke en psychosociale ontwikkeling. Ook migrantenkinderen hebben hier recht op. Zij behoren tot een zogenaamde risicogroepering  en hebben extra aandacht nodig.
Factsheet kwalitatief onderzoek: jeugdgezondheidszorg aan migrantenkinderen in Twente: door dr. E.M. Oosterkamp, M. Jansen, dr. G.A. Holsbrink-Engels.

 

Niet verschenen kinderen in de Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente heeft de AWJTwente gevraagd inzicht te verschaffen in redenen waarom ouders wel of niet verschijnen bij oproepen van het consultatiebureau (JGZ voor 0-4 jarigen).

Resultaten van het onderzoek ziet u in deze poster, die op het KAMG-congres van 28 november 2013 is gepresenteerd.