Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Criteria Klein-en-Fijn

  • Past de vraag binnen de doelstellingen van de Academische Werkplaats Jeugd;
  1. Meer kinderen in risico situaties bereiken (+ 20 %);
  2. Hiertoe inzetten van effectieve interventies en
  3. Samenwerking bevorderen tussen verschillende CJG partners;
  • Zijn de vragen geschikt voor beantwoording vanuit een wetenschappelijke invalshoek? Daarmee wordt voornamelijk bedoeld dat het mogelijk moet zijn om de vraag te beantwoorden op basis van een wetenschappelijk referentiekader. Bijvoorbeeld een wetenschappelijk getoetst model is het uitgangspunt voor de beantwoording van de vraag.
  • Kan de vraag beantwoordt worden met onderzoek dat niet langer duurt dan 3 tot 6 maanden?
  • Is de vraag relevant voor besluitvorming of beleid? En/of dagelijkse praktijk?
  • Past de vraag binnen de structuur van de GGD, UT en Saxion? Hier wordt mee bedoeld dat het onderzoek uitgevoerd moet kunnen worden door bachelor of masterstudenten of door praktijkprofessionals.
  • Past de vraag binnen de CJG-ontwikkelingen in Twente? (geografisch en binnen de Twentse beleidskaders.)
  • Belangrijk is dat gecheckt moet worden of de vraag niet al in een ander verband wordt uitgewerkt. (landelijk dan wel regionaal of lokaal).