Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Afgesloten projecten

Onderwerp en omschrijving Opdrachtgever (Tussentijds) resultaat

Competentieprofielen
CJG-medewerkers

Pim van Hulst, namens Twentse gemeenten.

Begeleid door Saxion. 
Afgesloten juni 2012.

Klik hieronder voor het eindrapport: Competenties
 CJG LOES medewerkers; het selfassessmentinstrument
.

Onderzoeksverslag: Competenties CJG medewerkers.

Tevredenheid dienstverlening Loes-Loket:
Het onderzoek levert een onderzoeksopzet op ten aanzien van het meten van de tevredenheid over de dienstverlening van het CJG. 

Lisanne van Geen, namens Twentse gemeenten

Begeleid door Saxion. 
Afgesloten juni 2012.

Klik hieronder voor het 
eindrapport: Ervaringen van cliënten onderzoeken.

Begeleide Omgangsregeling  (BOR) Humanitas:
wat zijn factoren waarom maatschappelijk werkers om wel of niet naar BOR verwijzen (BOR is een begeleide omgangsregeling voor kinderen van 0-12 jaar waarvan de ouders in (v)echtscheidings-problematiek terecht zijn gekomen).

Michel Krijnsen (Humanitas)

Begeleid door Saxion. 
Afgesloten juni 2012.

Klik hieronder voor het eindrapport: Als jij bij papa gaat wonen...
N
.a.v. rapport zijn afspraken gemaakt tussen Humanitas en maatschappelijk werk.

Artikel in TSG Themanummer 7 / 2013Motivaties over wel/niet doorverwijzen naar BOR

Zorg voor migrantenkinderen in de JGZ

Margit Lammertink
teamleider

 

Verrassend is dat er niet echt beleid op is vanuit JGZ: hoe komen kinderen binnen?
Bij NCJ wegzetten. Wordt gepresenteerd in teamoverleggen en inbrengen bij landelijk onderzoek. Factsheet Zorg voor migrantenkinderen is interessant voor NCJ.
Voor tijdschrift? 
Januari 2014; praktisch implementatie, geen wetenschappelijk vervolg.

Sociaal medische indicatie (SMI) Onderzoek naar de wijze waarom SMI moet plaatsvinden zodat deze regeling zo effectief mogelijk ingezet wordt. Daarbij wordt gekeken naar het benoemen van doelgroepen, criteria, en beschrijving van rol verwijzers en indicatiestellers. Sieze Beltman en Lies Kamphuis
Gemeente Almelo

Onderzoek is afgerond.
Nu verder met implementatie via Sieze Beltman.

Klik hierachter voor de Bachelorthesis SMI van L.C. Vree Egberts en S.Y. Damhuis. 

Ouders met psychiatrische problemen en het bespreken van hun rol als opvoeder met hulpverleners

Kwalitatief onderzoek naar de behoeften, verwachtingen en beweegredenen van ouders met psychiatrische problemen van kinderen van 0-19 jaar om hun rol als opvoeder met hulpverleners van Mediant te bespreken.

Mediant

Start in december 2012
Einde september 2013
Begeleid door Saxion, hebben een masterstudent en
twee bachelorstudenten het onderzoek uitgevoerd.
Aanbevelingen zijn binnen Mediant besproken.

Klik hierachter voor het onderzoeksverslag; Rol van opvoeders met psy.problemen

Afstemming van zorg voor chronische zieke kinderen tussen de 1e en 2e lijn
Doel is om te onderzoeken op welke wijze de zorg als geheel voor kinderen met een chronische aandoening kan worden geoptimaliseerd.
Samenwerking vanuit curatieve en preventieve invalshoek. Astma is het onderwerp

Kinderarts MST: Boony Thio

Afgesloten september 2012.
Klik hieronder voor het
eindrapport: Samenwerking in de zorgketen bij kinderen met astma.
Dit heeft geleid tot een nieuw Klein-en-Fijn onderzoek, nl. Buddyproject

Adolescenten (De Twentse JGZ beter in beeld bij adolescenten)
Dit onderzoek bestaat uit:
-Deel 1 Een literatuuronderzoek: “Op welke wijze kan de preventieve zorg, die verleend wordt door het adolescententeam van de JGZ, aan 15-16 jarige adolescenten van het niveau VMBO het beste worden vormgegeven?”
-Deel 2: Focusgroepen onder adolescenten met de vraag: Op welke wijze kan preventieve zorg die verleend wordt door de JGZ aan adolescenten, volgens adolescenten van het VMBO het beste worden vormgegeven?

Werkgroep Integraal werken o.l.v. Margit Lammertink

Deel 1 is helemaal afgerond.
Klik hier voor het rapport 
Preventie van gezondheidsproblemen en -risico's bij adolescenten.
Uitvoering door Karen de Vries (bachelorstudent). Begeleid door UT

Deel 2 is onlangs afgerond.
Uitvoering door JGZ-verpleegkundige Wieteke Stooker.
Begeleid door UT.
Klik voor het rapport: Hoe bereiken we de jeugd?

Groeicurve en borstvoeding
Inzicht krijgen hoe om te gaan met de groeicurve bij borstgevoede kinderen.

Ellen de Gauw (JGZ arts 0-4) 

Juli 2014; onderzoek is afgerond. Artikel wordt geschreven. 

Cultuuromslag alcoholgebruik jongeren

 Gemeente Tubbergen en Dinkelland

Opgepakt en begeleid door Saxion. Onderzoek is afgerond.

Factsheet juli 2014: Cultuuromslag alcoholgebruik jongeren Tubbergen Dinkelland - door dr. E.M. Oosterkamp – Szwajcer, R. Bijker en C. Krabbenbos

Niet verschenen kinderen JGZ
Dit onderzoek bestaat uit:
-Deel 1: Inzicht in de mate waarin gehoor wordt gegeven aan oproepen van de JGZ om te verschijnen op het consultatiebureau
-Deel 2: Inzicht in de vraag waarom ouders en kind wel of niet komen bij de JGZ 0-4.

Contactartsenoverleg JGZ 0-19 (GGD Twente)

Deel 1 is februari 2013 afgerond. Begeleid door UT en jeugdarts Grian Veuring. Uitvoering door communicatiewetenschapper Floor Sieverink. Klik hier voor het rapport.

Deel 2 is gestart op april 2013.

Einde: oktober 2013Begeleid door UT en jeugdarts Grian Veurink. Uitvoering is deels gedaan door studentassistente. Artikel in tijdschrift JGZ.
Alcohol en drugs bij jongeren

Gemeente Rijssen-Holten

Persbericht en aanpak in werkgroep gemeente Rijssen-Holten 

Buddyproject  
Welke bijdrage kunnen buddy's leveren aan adolescenten met een chronische aandoening?

 

De rol van buddy's bij adolescenten met een chronische aandoening
Publicatie (juni 2014)
Factsheet (juni 2014)