Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

PostPartum Depressie (PPD) - afgesloten

Screening op Postpartum Depressie (PPD) - afgesloten

Angarath van der Zee - van den Berg

Postpartum depressie is de officiƫle naam voor een depressie bij jonge moeders, in de volksmond wordt dit wel postnatale depressie genoemd. In dit vierjarig onderzoek wordt de implementatie van een methode voor het vroegsignaleren van depressie bij jonge moeders onderzocht.
Daarbij wordt ook bekeken hoe de toeleiding naar hulp het beste kan verlopen. Onderzocht wordt of het screeningsinstrument dat op dit moment door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in samenwerking met de eerste en tweede lijn wordt gebruikt daadwerkelijk effectief is.
Daarbij wordt ook een tevredenheidsonderzoek onder ouders en professionals gedaan en wordt een kosteneffectiviteitstudie gedaan.

In januari 2013 is een onderzoek gestart naar screening op postpartum depressie op het consultatiebureau. Voor meer informatie: Post-Up.

Op vrijdag 9 april 2021 heeft drs. Angarath van der Zee haar proefschrift Investing in Maternal and Infant Mental Health verdedigd. In haar proefschrift heeft zij de effectiviteit onderzocht van het screenen op een depressie in het jaar na de bevalling in de setting van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarnaast zijn de mogelijkheden verkend om de screening ook te richten op angstklachten. In dit artikel wordt het onderzoek toegelicht en kun je het proefschrift lezen.

Organisatie project

Samenwerking tussen: 

  • Universiteit Twente
  • GGD Twente
  • UMC Groningen
  • Mediant
  • Dimence
  • ROSET

Start: 1 oktober 2011

 

Vraagstellingen

  1. Wat is de opbrengst van de screening op PPD in de JGZ bij moeders 2 en/of 3 en 6 maanden na de bevalling?
  2. Hoe evalueren ouders de screening op PPD in de JGZ (positieve en negatieve effecten) en de samenwerking tussen JGZ met het vervolgtraject (huisarts en GGZ)?
  3. Hoe evalueren professionals in de JGZ de screening op PPD in de JGZ (positieve en negatieve effecten), de samenwerking tussen JGZ en het vervolgtraject (HA en GGZ)?
  4. Wat is de kosteneffectiviteit van de verschillenden screeningsmodaliteiten op PPD in de JGZ?