Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Begeleiding (promotie)onderzoeken

Begeleider GGD: Riet Haasnoot
Begeleider UT: Magda Boere-Boonekamp
Begeleider Saxion: Margriet Braun

Promotoren en copromotoren vanuit de UT en UMC Groningen

Begeleider GGD: Riet Haasnoot
arts Maatschappij en Gezondheid, tak jeugdgezondheidszorg. Opleider voor jeugdarts en arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Twente.
Vanaf 1983 werkzaam in de JGZ 0-4, 4-19 en 0-19 jaar.
Ervaring in de uitvoering van de JGZ als jeugdarts, in het management als waarnemend hoofd en in het beleid als stafarts jeugdgezondheidszorg.
Betrokken bij wetenschappelijk onderzoek via de wetenschappelijke commissie van de Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland, lid van de redactie van het tijdschrift Jeugdgezondheidszorg.
Mijn rol in de AWJ Twente: Begeleiding van de promotietrajecten vanuit de praktijk van de JGZ. Deelname aan het opdrachtgeversoverleg van de AWJ Twente.
Ik wil de verbinding leggen tussen het wetenschappelijk onderzoek en het werkveld en beleid. De onderzoeksvragen zijn ontstaan vanuit de praktijk, de uitvoering van het onderzoek vindt grotendeels plaats in het werkveld van de JGZ, de uitkomsten zullen vertaald worden in beleid. Het eindresultaat zal van betekenis zijn voor de kwaliteit van de JGZ en de ketenzorg. .

Begeleider UT: Magda Boere-Boonekamp 
‘Als arts maatschappij en gezondheid heb ik circa 25 jaar in de jeugdgezondheidszorg gewerkt. Verder ben ik epidemoloog.
‘De (jeugd-)gezondheidszorg verandert voortdurend. Dat geldt zeker ook voor de preventieve zorg waar ik vanuit de praktijk goed bekend mee ben. Die veranderingen hebben een belangrijke technologische component, denk aan de inzet van screeningsmethoden, het elektronisch patiënten dossier en de inzet van ICT bij het afnemen van vragenlijsten voor risico-inschatting.
‘Dergelijke ontwikkelingen hebben belangrijke consequenties voor de professionals in het veld maar ook voor de doelgroep, zowel de ouders als de kinderen zelf. Vernieuwingen moeten leiden tot verbeteringen met behoud van de menselijke maat, maar liever nog met meer aandacht daarvoor.
‘Op de UT ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de effectiviteit van screening op heupafwijkingen in de jeugdgezondheidszorg. Van een nieuwe methode, echografie, heeft een aio onder mijn begeleiding de kosteneffectiviteit in kaart gebracht. Op dit moment is een andere aio werkzaam in een implementatiestudie daarvan.
‘Binnen de opleiding ben ik betrokken bij de herziening en afstemming van de inhoud van de verschillende vakken epidemiologie in het nieuwe curriculum. Ik zet mijn netwerkcontacten en ervaring in om afstudeerders aan waardevolle opdrachten te helpen en ze daarbij te begeleiden. Naast het implementatieonderzoek voor echografische screening, hebben we projecten lopen zoals: een gerandomiseerd onderzoek naar de behandeling van scheefhoofdigheid bij zuigelingen; beslisprocessen bij ouders; en de preventie van overgewicht bij jonge kinderen.
‘Door twee masters aan te bieden kunnen de studenten tegenwoordig kiezen voor dat vakgebied waarmee ze de meeste affiniteit hebben. Ik ben ervan overtuigd dat beide tracks in de toekomst voldoende arbeidsperspectieven bieden.’

Begeleider Saxion: Margriet Braun
Margriet heeft Toegepaste Communicatiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit Twente. Daarna is zij als promovenda gaan werken aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij de vakgroep Sociale Cognitieve Psychologie. Daar heeft zij zich vier jaar verdiept in groepsprocessen, specifiek in de reacties van mensen op negatief afwijkende groepsleden. De sociale identiteitstheorie speelde hierbij een belangrijke rol. In 2010 is zij gepromoveerd.
Hierna is zij gestart als onderzoeker bij het lectoraat Social Work en heeft hier onderzoek gedaan naar verschillende thema’s in het sociale domein zoals samenwerken met vrijwilligers, het bestrijden van eenzaamheid en Alert4You (een programma op kinderdagverblijven). Sinds 2014 is zij Associate lector Jeugd. Haar onderzoek omvat twee lijnen. Binnen de lijn effectiviteit draait het erom meer zicht te krijgen op de effecten van jeugdhulp bij verschillende soorten problematiek. Inhoudelijke thema’s zijn: conflictscheidingen, armoede en ambulante gezinshulp. Binnen de lijn methodisch handelen staat programma getrouwe uitvoering centraal. Inhoudelijke thema’s hierbij zijn het werken met de richtlijnen jeugdhulp & jeugdbescherming en legitimeren van handelen. 
Margriet is ook als docent verbonden aan de masteropleiding Health Care & Social Work.

 

Promotoren en copromotoren vanuit de UT en UMC Groningen