Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Klein-en-Fijn

Projectleider armoede: Judith Waleczek (GGD Twente)
Begeleider UT: Magda Boere-Boonekamp
Begeleider Saxion: Margriet Braun

Begeleider UT: Magda Boere-Boonekamp (UT)

Als arts maatschappij en gezondheid heb ik circa 25 jaar in de jeugdgezondheidszorg gewerkt. Verder ben ik epidemoloog. De (jeugd-)gezondheidszorg verandert voortdurend. Dat geldt zeker ook voor de preventieve zorg waar ik vanuit de praktijk goed bekend mee ben. Die veranderingen hebben een belangrijke technologische component, denk aan de inzet van screeningsmethoden, het elektronisch patiƫnten dossier en de inzet van ICT bij het afnemen van vragenlijsten voor risico-inschatting.
Dergelijke ontwikkelingen hebben belangrijke consequenties voor de professionals in het veld maar ook voor de doelgroep, zowel de ouders als de kinderen zelf. Vernieuwingen moeten leiden tot verbeteringen met behoud van de menselijke maat, maar liever nog met meer aandacht daarvoor.
Op de UT ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de effectiviteit van screening op heupafwijkingen in de jeugdgezondheidszorg. Van een nieuwe methode, echografie, heeft een aio onder mijn begeleiding de kosteneffectiviteit in kaart gebracht. Op dit moment is een andere aio werkzaam in een implementatiestudie daarvan.
Binnen de opleiding ben ik betrokken bij de herziening en afstemming van de inhoud van de verschillende vakken epidemiologie in het nieuwe curriculum. Ik zet mijn netwerkcontacten en ervaring in om afstudeerders aan waardevolle opdrachten te helpen en ze daarbij te begeleiden. Naast het implementatieonderzoek voor echografische screening, hebben we projecten lopen zoals: een gerandomiseerd onderzoek naar de behandeling van scheefhoofdigheid bij zuigelingen; beslisprocessen bij ouders; en de preventie van overgewicht bij jonge kinderen.
Door twee masters aan te bieden kunnen de studenten tegenwoordig kiezen voor dat vakgebied waarmee ze de meeste affiniteit hebben. Ik ben ervan overtuigd dat beide tracks in de toekomst voldoende arbeidsperspectieven bieden.

Begeleider Saxion: Margriet Braun (Saxion)