Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Bestuurlijke begeleidingscommissie

Voorzitter: Johan Coes (wethouder gemeente Hellendoorn)

Johan H. Coes
(Wethouder in de gemeente Hellendoorn Zorg, Welzijn, Onderwijs en Sport), lid dagelijks bestuur Regio Twente, Portefeuille Volksgezondheid, voorzitter bestuurscommissie Publieke Gezondheid, lid platform GGD bestuurders van de VNG, bestuurlijk coördinator Regio Twente, projecten decentralisatie jeugdzorg en AWBZ begeleiding naar WMO, voorzitter Ac. werkplaats jeugd.