Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Coördinatie

Coördinator/secretaris: Marlie Cerneus (GGD en UT)

Marlie Cerneus is na haar studie gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht bij verschillende GGD-en gaan werken. Op dit moment werkt zij bij de GGD Twente. Zij heeft onder andere als projectleider veel ervaring opgedaan in regionale samenwerking met gemeenten rond thema's als de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de integrale aanpak van overgewicht (Twente in Balans). Tijdens deze projecten heeft zij op verschillende beleidsterreinen een breed netwerk ontwikkeld van Twentse ketenpartners. Binnen de werkplaats heeft Marlie de rol van coördinator. Samen met de projectleiders voor de promotietrajecten en Klein-en-Fijn projecten is zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing. Verder organiseert Marlie randvoorwaardelijke zaken zoals goede samenwerkingsafspraken en bijvoorbeeld subsidieaanvragen voor nieuwe ontwikkelingen.
Eindresultaat: De Academische werkplaats Jeugd in Twente is er niet alleen voor beleidsmedewerkers. Juist uitvoerende professionals zoals jeugdartsen, verpleegkundigen en CJG-medewerkers voelen dat hun dagelijkse praktijk ondersteund wordt door onderzoek in de werkplaats.

 

De huidige werkplaats is sinds 1 december 2015 uitgebreid met het thema ‘Versterking van zorg voor kinderen in armoede’. Judith Waleczek is de coördinator dit nieuwe gedeelte. Marlie Cerneus blijft de coördinator van het reeds bestaande gedeelte.


Coördinator/secretaris AWJT Zorg voor kinderen in armoede: Judith Waleczek (GGD Twente)profielfoto Judith juli 2016

Judith Waleczek heeft aan de Universiteit Maastricht Gezondheidswetenschappen gestudeerd. Binnen deze studie heeft ze de afstudeerrichtingen Arbeid en Organisatie en Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding gevolgd. Na haar studie heeft ze eerst gewerkt bij een Arbeid- & Gezondheidsorganisatie. Contacten met bedrijven en medewerkers over goede arbeidsomstandigheden, het voorkomen van uitval en een gezonde leefstijl stonden hier centraal. Op dit moment werkt zij bij GGD Twente. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan in regionale samenwerking met gemeenten rond het thema de integrale aanpak van overgewicht (Twente in Balans). Binnen het nieuwe gedeelte van de AWJT is ze samen met de projectleiders voor het promotietraject en de Klein-en-Fijn projecten verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing. Daarnaast regelt Judith randvoorwaardelijke zaken zoals goede samenwerkingsafspraken en kijkt ze naar mogelijkheden voor subsidieaanvragen voor nieuwe ontwikkelingen.