Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Coördinatie/secretaris algemeen - Sandra Gijzen (GGD Twente)

Profielfoto Sandra Gijzen

Sandra Gijzen, gepromoveerde jeugdarts,  heeft per 1 april 2018 de functie van coördinator van de AWJTwente van Marlie Cerneus overgenomen, waarmee de borging van de AWJTwente is vormgegeven.
Sandra heeft na haar afstuderen een jaar lang als poortarts in het Medische Spectrum Twente, locatie Oldenzaal, gewerkt waar ze naast de spoedeisende hulp ook werkzaamheden verrichtte op de afdelingen interne geneeskunde, chirurgie en verloskunde.
Vanaf september 2001 is zij als arts binnen de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente werkzaam.
In 2009 is de eerste fase van de opleiding tot jeugdarts KNMG bij TNO in Leiden afgerond. Naast haar werkzaamheden als jeugdarts, is zij vanaf 2002 tot 2006 werkzaam geweest als forensisch arts bij de GGD Twente. Vanwege haar affiniteit met wetenschap is zij in januari 2010 naast de functie van jeugdarts bij de vakgroep Health Technology & Services Research van de Universiteit Twente begonnen aan een onderzoek wat zich richt op preventie van kindersterfte. Het werd een promotietraject en in februari 2017 is zij gepromoveerd aan de Universiteit Twente op het onderwerp ‘Preventie van toekomstige sterfgevallen bij kinderen en optimalisering van de ondersteuning aan het gezin’.
Naast haar werkzaamheden als jeugdarts is zij Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling binnen de JGZ en is zij voor 4 uur per week onderdeel van het Team Jeugd en Gezin van de gemeente Hengelo.

Sandra zal samen met de kernpartners van de AWJT de toekomstige visie van de AWJT verder vorm gaan geven, waarbij onderzoek aan de ene kant en de praktijk aan de andere kant met elkaar verbonden blijven. 

 

Bestuurlijke begeleidingscommissie

De Bestuurlijke Begeleidingscommissie (BBC) van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente. 

Deze commissie komt ongeveer 4 keer per jaar samen en geeft strategisch sturing aan de werkplaats binnen de kaders van de Subsidieaanvraag.
De BBC van de AWJTwente bestaat uit:
- Vacant, 2 vertegenwoordigers voor de 14 Twentse wethouders Publieke Gezondheid.
- Mevrouw C. IJland: Hoofd JGZ, GGD Twente
- Prof. Dr. A. Need: Professor sociologie Bestuurskunde UT
- De heer A. Zemann, Directeur Academie Mens & Maatschappij bij Saxion
- Dr. S. Gijzen: coördinator AWJTwente
- Prof. dr. S.A. Reijneveld: UMC Groningen/C4Youth (Agendalid)