Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

PostPartum Depressie (PPD) - afgesloten

Cover proefschrift Angarath  
Op vrijdag 9 april verdedigt drs. Angarath van der Zee haar proefschrift Investing in Maternal and Infant Mental Health. De plechtigheid is vanaf 14.30 uur te volgen via deze live stream van de Universiteit Twente.
In haar proefschrift heeft zij de effectiviteit onderzocht van het screenen op een depressie in het jaar na de bevalling in de setting van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarnaast zijn de mogelijkheden verkend om de screening ook te richten op angstklachten. Op deze pagina kom je meer te weten komen over het onderzoek.

Samenvatting
Een op de 10 vrouwen krijgt te maken met een depressie na de bevalling, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd. Met dit promotieonderzoek is gekeken of het gebruik van de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS, een screeningslijst gericht op het signaleren van PPD) door de JGZ, helpt om de gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind te verbeteren. Ook is de impact van PPD op zorggebruik van moeder en kind, en de arbeidsparticipatie van moeders onderzocht. Daarnaast is gekeken of de EPDS ook benut kan worden om angstklachten na de bevalling te signaleren, en is onderzocht wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de risicofactoren voor depressie en angst na de bevalling.
Het screenen door de Jeugdgezondheidszorg 1, 3 en 6 maanden na de bevalling resulteert in betere uitkomsten voor de moeders. Moeders hebben minder depressieve klachten, meer vertrouwen in de eigen opvoedingsvaardigheden, minder angstklachten en een beter algemeen mentaal welbevinden. We vonden geen meetbaar effect van screenen op PPD op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op de leeftijd van 1 jaar. Dit vraagt om verder onderzoek.
Een beperkt aantal moeders met PPD blijkt zorg voor hun PPD klachten te ontvangen. Daarnaast maken moeders met PPD meer gebruik van algemene zorg, zowel voor zichzelf als voor hun kind. Ook verzuimen moeders met PPD beduidend meer van hun werk. Screenen op PPD helpt moeders dus en reduceert de maatschappelijke kosten van PPD, qua werk en zorggebruik. Dit vraagt om een landelijke implementatie van deze screening, en optimalisatie van het zorgpad na screening. Verder moeten we nagaan hoe angst het best kan worden gesignaleerd. Met beperkte investeringen kunnen we sterk bijdragen aan reductie van PPD en vergroten daarmee het welzijn van moeders en hun kinderen.

Angarath

Angarath van der Zee - van den Berg is jeugdarts en voerde het promotieonderzoek uit binnen de Academische Werkplaats Jeugd in Twente, gericht op het verbeteren van zorg voor kwetsbare kinderen. Met haar proefschrift heeft Angarath onderzocht of het effectief is om in de setting van de Jeugdgezondheidszorg te screenen op een depressie na de bevalling, en zijn de mogelijkheden verkend om de screening ook te richten op angstklachten.

Meer informatie over het proefschrift is te vinden op postup.nl. U kunt daar ook het proefschrift downloaden.