Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties Post partum depressie

Proefschrift Investing in Maternal and Infant Mental Health

Op vrijdag 9 april heeft drs. Angarath van der Zee haar proefschrift Investing in Maternal and Infant Mental Health verdedigd. In haar proefschrift heeft zij de effectiviteit onderzocht van het screenen op een depressie in het jaar na de bevalling in de setting van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarnaast zijn de mogelijkheden verkend om de screening ook te richten op angstklachten. In dit artikel wordt het onderzoek toegelicht en kun je het proefschrift lezen.

 

3e artikel: The Edinburgh Postpartum Depression Scale: Stable structure but subscale of limited value to detect anxiety

Dit is een onderzoek naar de EPDS angst subschaal in de verzamelde EPDSsen en naar de validiteit en stabiliteit tijdens de eerste zes maanden postpartum. De conclusie was dat de factorstructuur van de EPDS stabiel is in de eerste zes maanden postpartum en dat de EPDS de angst subschaal bevat. Echter, zowel de angst subschaal als de totale EPDS bleken slechts matig te correleren met angst criteria. Dit betekent dat als met de EPDS op depressie wordt gescreend dus niet ook op angst wordt gescreend.
artikel van Angarath van der Zee

 

2e artikel: Post-Up Study: Postpartum Depression Screening in Well-Child Care and Maternal Outcomes

In dit artikel staan de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van screening met de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), uitgevoerd in de jeugdgezondheidszorg in Nederland. In een prospectieve, quasi-experimentele, vergelijkende studie werden moeders 1, 3, en 6 maanden postpartum op het consultatiebureau gescreend (n = 1843) of ontvingen zij gebruikelijke zorg (n = 1246). Metingen vonden plaats bij 3 weken (baseline), 9 maanden (Mini International Neuropsychiatric Interview), en 12 maanden (Spielberger State-Trait Anxiety Inventory, Short-Form 12-Item Health Survey, Maternal Self-Efficacy in the Nurturing Role questionnaire, en Ages and Stages Questionnaire–Social Emotional) postpartum. De conclusie van deze deelstudie was dat vanwege de positieve effecten op de geestelijke gezondheid van de moeders implementatie van de screening naar PPD in de jeugdgezondheidszorg serieus moet worden overwogen.
artikel van Angarath van der Zee

 

1e artikel: Screening for Postpartum Depression in Well-Baby Care Settings: A Systematic Review

Dit artikel betreft een systematisch review naar screening op PPD in de preventieve (jeugd)gezondheidzorg (gepubliceerd in Matern Child Health J. 2017). Uit de review bleek dat de beschikbare evidentie voor de waarde van screening op PPD veelbelovend is maar dat meer kwalitatief goede studies nodig zijn die screening in de jeugdgezondheidszorg setting betreffen.
artikel van Angarath van der Zee

 

Deelonderzoek huisbezoek

Lees hier het onderzoek naar het professioneel verpleegkundig handelen van jeugdverpleegkundigen bij het afleggen van huisbezoeken ter signalering van postpartum depressie.