Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

1e artikel: Screening for Postpartum Depression in Well-Baby Care Settings: A Systematic Review

Dit artikel betreft een systematisch review naar screening op PPD in de preventieve (jeugd)gezondheidzorg (gepubliceerd in Matern Child Health J. 2017). Uit de review bleek dat de beschikbare evidentie voor de waarde van screening op PPD veelbelovend is maar dat meer kwalitatief goede studies nodig zijn die screening in de jeugdgezondheidszorg setting betreffen.
artikel van Angarath van der Zee