Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

3e artikel: The Edinburgh Postpartum Depression Scale: Stable structure but subscale of limited value to detect anxiety

Dit is een onderzoek naar de EPDS angst subschaal in de verzamelde EPDSsen en naar de validiteit en stabiliteit tijdens de eerste zes maanden postpartum. De conclusie was dat de factorstructuur van de EPDS stabiel is in de eerste zes maanden postpartum en dat de EPDS de angst subschaal bevat. Echter, zowel de angst subschaal als de totale EPDS bleken slechts matig te correleren met angst criteria. Dit betekent dat als met de EPDS op depressie wordt gescreend dus niet ook op angst wordt gescreend.
artikel van Angarath van der Zee