Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties Post partum depressie

Post-Up Study: Postpartum Depression Screening in Well-Child Care and Maternal Outcomes

Artikel in Pediatrics -September 2017

Postpartum depressie blijft vaak onopgemerkt. In dit artikel wordt de effectiviteit van screening op postpartum depressie in de Jeugdgezondheidszorg vergeleken met de zorg zoals gebruikelijk. Bekeken is welk effect het heeft op vroege opsporing, herstel van de moeder en het verminderen  van nadelige effecten op de ontwikkeling van het kind.

 

Posterpresentatie congres 19 maart 2012

Op 19 maart 2012 is er een workshop geweest tijdens het congres Jeugd in Onderzoek. Voor verschillende beleidsmedewerkers, onderzoekers en hulpverleners in de Jeugd(gezondheids)zorg is samen met de academische werkplaatsen C4Youth en Inside-Out weergegeven op welke verschillende manieren praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichterbij elkaar worden gebracht. Angarath van der Zee, promovendi van de werkplaats, heeft een posterpresentatie gegeven.
PresentatieAfstemming met het werkveld

 

Workshop Postpartum Depressie Symposium 10 februari 2012

Workshop geleid door drs. Angarath van der Zee - van der Berg (jeugdarts en onderzoeker UT screening op postpartum depressie)

Uit onderzoek blijkt dat een depressie na de bevalling lang niet altijd wordt gesignaleerd. Na signalering is een effectief vervolgtraject van groot belang. De workshop richt zich op facetten van het vervolgtraject. Uw ervaringen en idee├źn over de nog te vormen opzet zijn leidend.
Presentatie: Snelle screening, gezamenlijke aanpak

 

Onderzoek gebruik screeningslijst PPD

Een inventariserend onderzoek naar het gebruik van een screeningslijst voor postpartum depressie in de JGZ 0-4 jaar in Twente. Klik hier voor het complete verslag in pdf.