Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties Kindermishandeling

Proefschrift ‘Fragile, please handle with care’

Voorkant Proefschrift Annemieke

Annemieke Konijnendijk voerde vanuit de AWJT een promotieonderzoek uit aan de Universiteit Twente over het handelen van professionals bij vermoeden van kindermishandeling. 

Zij is op 7 juni 2018 bij de Universiteit Twente gepromoveerd op het proefschrift ‘Fragile, please handle with care. Understanding and supporting professionals’ response to suspicions of child  abuse and neglect’.

 

5e artikel in journal BMC Medical Informatics and Decision Making

In augustus 2019 is het laatste artikel uit het proefschrift gepubliceerd. Dit artikel beschrijft de evaluatie van een digitaal hulpmiddel om het werken met de JGZ-richtlijn kindermishandeling te ondersteunen. De zelf gerapporteerde mate van naleven van richtlijnaanbevelingen was hoog (84-100%), wanneer gecorrigeerd werd voor het beredeneerd afwijken. Een beredeneerde reden was bijvoorbeeld dat een andere organisatie verantwoordelijk was voor het volgen van de meldcode. Een JGZ-professional hoefde dan zelf geen actie te ondernemen. Het onderzoek toonde geen effect aan van het digitale hulpmiddel op het naleven van de richtlijnaanbevelingen.

 

Artikel in Tijdschrift voor Orthopedagogiek

Uitgebreide samenvatting van het proefschrift van Annemieke Konijnendijk.

Kindermishandeling heeft een leven lang impact. Vroeg en snel ingrijpen is daarom essentieel. Professionals krijgen een steeds grotere rol bij de aanpak van dit probleem. Om hen daarbij te ondersteunen zijn richtlijnen ontwikkeld. Dit promotieonderzoek onderzocht in hoeverre professionals, met name in de Jeugdgezondheidszorg, de richtlijnaanbevelingen uitvoeren. Daarnaast is onderzocht of een digitaal hulpmiddel bijdraagt aan betere naleving van de richtlijn en snellere toegang tot richtlijninformatie. 
Om het hele artikel te lezen heeft u een inlogaccount op hetTtijdschrift voor Orthopedagogiek nodig.

 

4e artikel in journal abuse & neglect

Publicatie van het 4e artikel uit het proefschrift van Annemieke Konijnendijk: De voorkeuren en ervaringen van professionals met overleg tussen organisaties om vermoedens van kindermishandeling en verwaarlozing te beoordelen.

 

Brochure ZonMw: Zorg voor kwetsbare kinderen

Kindermishandeling voorkomen! Volgens de Richtlijn Kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg zouden alle professionals die vermoeden dat een bepaald kind slachtoffer is, een aandachtsfunctionaris kindermishandeling moeten raadplagen. Onderzoek van Annemieke Konijnendijk laat zien dat de helft van de professionals dit niet (bijna) altijd doet. Lees het hele verslag op pagina 25 van de ZonMw brochure Kwetsbare kinderen

 

3e Artikel in journal Child Abuse & Neglect

Research article by Annemieke Konijnendijk: In-house consultation to support professionals’ responses to child abuse and neglect: Determinants of professionals’ use and the association with guideline adherence

In mei 2017 is het derde artikel uit het promotieonderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Child Abuse & Neglect. Het consulteren van de aandachtsfunctionaris is een van de richtlijnaanbevelingen van de JGZ-richtlijn Kindermishandeling. Het artikel gaat over de mate waarin de aandachtsfunctionaris in de jeugdgezondheidszorg wordt geconsulteerd, welke factoren hieraan bijdragen en of er een relatie bestaat tussen het consulteren van de aandachtsfunctionaris en het uitvoeren van andere aanbevelingen in de JGZ-richtlijn Kindermishandeling. Het artikel is geschreven in het Engels.