Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties Kindermishandeling

Brochure ZonMw: Zorg voor kwetsbare kinderen

Kindermishandeling voorkomen! Volgens de Richtlijn Kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg zouden alle professionals die vermoeden dat een bepaald kind slachtoffer is, een aandachtsfunctionaris kindermishandeling moeten raadplagen. Onderzoek van Annemieke Konijnendijk laat zien dat de helft van de professionals dit niet (bijna) altijd doet. Lees het hele verslag op pagina 25 van de ZonMw brochure Kwetsbare kinderen

 

3e Artikel in journal Child Abuse & Neglect

Research article by Annemieke Konijnendijk: In-house consultation to support professionals’ responses to child abuse and neglect: Determinants of professionals’ use and the association with guideline adherence

In mei 2017 is het derde artikel uit het promotieonderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Child Abuse & Neglect. Het consulteren van de aandachtsfunctionaris is een van de richtlijnaanbevelingen van de JGZ-richtlijn Kindermishandeling. Het artikel gaat over de mate waarin de aandachtsfunctionaris in de jeugdgezondheidszorg wordt geconsulteerd, welke factoren hieraan bijdragen en of er een relatie bestaat tussen het consulteren van de aandachtsfunctionaris en het uitvoeren van andere aanbevelingen in de JGZ-richtlijn Kindermishandeling. Het artikel is geschreven in het Engels.

 

2e Artikel in journal Child Abuse & Neglect

In maart 2016 is het tweede artikel uit het promotieonderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Child Abuse & Neglect. Het artikel gaat over de mate waarin JGZ-professional de activiteiten uit de JGZ-richtlijn Kindermishandeling uitvoeren, en welke factoren hieraan bijdragen. Het artikel is geschreven in het Engels.
Research article by Annemieke Konijendijk: What factors increase Dutch child health care professionals’ adherence to a national guideline on preventing child abuse and neglect?

 

Handreiking helpt gemeenten bij het promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling - juni 2016

De AWJTwente heeft samen met de Academische Werkplaats Kindermishandeling geïnventariseerd hoe gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties promoten en ondersteunen. Een aandachtsfunctionaris kindermishandeling ondersteunt collega’s die kindermishandeling vermoeden. Deze persoon kan ervoor zorgen dat de meldcode beter wordt toegepast. Op basis van verzamelde activiteiten en landelijke aanbod is een praktische handreiking ontwikkeld voor gemeenten. De handreiking geeft concrete handvatten aan gemeenten: hoe kunnen zij het aanstellen van aandachtsfunctionarissen bevorderen en de deskundigheid van aandachtsfunctionarissen versterken?

 

Presentatie onderzoek tijdens europees congres over kindermishandeling (IPSCAN) - 30 september 2015

Tussen 27 en 30 september vond in Boekarest het Europese congres over kindermishandeling plaats. Annemieke Konijnendijk presenteerde daar haar onderzoek over belemmerende en bevorderende factoren bij het werken met richtlijnen kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg.

 

Onderzoek aandachtsfunctionarissen - juli 2015

Bachelorstudenten Martine Bakker en Relinde Oudbier hebben in het kader van hun opleiding gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. De studenten onderzochten in samenwerking met de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) hoe aandachtsfunctionarissen kindermishandeling hun taken invullen en welke plus- en knelpunten zij ervaren. De LVAK gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om de leden van de LVAK in de toekomst nog beter te ondersteunen, en om het ministerie en de inspectie te informeren en te adviseren. Het rapport is hier beschikbaar.

Winnaars Movisie scriptieprijs    studenten onderzoek AWJTwente winnen ‘Leren Signaleren Scriptieprijs’ van Movisie

UT-studenten Martine Bakker en Relinde Oudbier hebben de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015 van Movisie gewonnen met hun bacheloronderzoek over de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. In hun scriptie, begeleid door Magda Boere-Boonekamp en Annemieke  Konijnendijk, beschrijven zij hun onderzoek naar de sterke en zwakke kanten van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste bachelor- of masteronderzoek op het gebied van de preventie en/of aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De studenten ontvingen samen een bedrag van duizend euro en krijgen ondersteuning bij verdere online publicatie van hun scriptie. Lees hier en hier meer over de prijs en de winnaars.