Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties Klein-en-Fijn

Veilige hechting in de eerste 1001 kritieke dagen

Veilige hechting in de eerste 1001 kritieke dagen: welke factoren zijn van invloed?
Als afstudeeronderzoek voor de master Health Sciences aan de Universiteit Twente heeft Marlies Pepers onderzoek gedaan naar bevorderende en belemmerende factoren die van invloed zijn op veilige hechting in de eerste 1001 kritieke dagen in Westerse landen.
Middels een mini-review zijn er 16 factoren gevonden die van invloed zijn op veilige hechting en deze zijn de: mentale gezondheid, geschiedenis van de eigen kindertijd, representatie van een (ongeboren) baby, geplande zwangerschap, hoeveelheid zwangerschappen, borstvoeding, samen slapen, leeftijd, SES/educatie, hormoonsamenstelling, baby-temperament, vroeggeboorte, partner relatie, opvoedstress, grootte van het gezin en de werksituatie.
Daarnaast is er gekeken naar welke van deze 16 factoren van veilige hechting worden geadresseerd in internationale preventieve (evidence-based) interventies. 11 van de 16 factoren kwam aan bod in een internationale preventieve (evidence-based) interventie. Slechts een deze factoren ‘baby temperament’, werd in elke interventie behandeld.
Wat Nederland betreft, is de eerste essentiële stap het uitvoeren van vervolgonderzoek. Met als doel om de geïdentificeerde factoren van veilige hechting te integreren in de huidige Nederlandse preventieve interventies om veilige ouderlijke gehechtheid in de eerste 1001 kritieke dagen na de conceptie te waarborgen.
Meer weten?
Bekijk het rapport van het gehele onderzoek (inclusief samenvatting) of lees de Nederlandse factsheet.

Veilige hechting en preventieve collectieve opvoedingsinterventies
Veilige hechting tussen ouders en (ongeboren) baby gedurende de 1001 kritieke dagen is van groot belang voor de optimale ontwikkeling van het brein van een baby. Preventieve opvoedingsinterventies worden hierbij ontwikkeld om JGZ professionals te helpen bij het streven naar optimaal ouderlijk hechtingsgedrag in de eerste 1001 kritieke dagen na de conceptie. In de regio Twente zijn er vijf preventieve collectieve opvoedingsinterventies die zijn ontwikkeld voor aanstaande/prille ouders en die het concept veilige hechting benaderen. Deze collectieve groepsinterventies worden gegeven door JGZ professionals in opdracht van Loes Opvoedondersteuning. De vraag is of deze preventieve opvoedingsinterventies aandacht schenken aan het concept hechting en hierbij wordt het causale model met 16 factoren van veilige ouderlijke hechting getoetst door onder andere interviews met verschillende JGZ professionals.  
Al met al vinden JGZ professionals in Twente dat ten minste zes factoren van veilige ouderlijke hechting benoemd moeten worden in preventieve collectieve opvoedingsinterventies. Deze zijn de mentale gezondheid, eigen kindertijd, representatie van de baby, baby temperament, partner relatie en opvoedingsstress. De huidige preventieve collectieve opvoedingsinterventies moeten dus zo veel mogelijk van deze zes factoren benadrukken. Daarnaast worden er aanbevelingen gegeven voor het verbeteren van een algemene overtuigingsstrategie (hoe lang, wanneer, wat en wie geeft de interventie) en voor elke huidige preventieve collectieve opvoedingsinterventie worden aanbevelingen gedaan om te streven naar optimaal hechtingsgedrag tussen ouders en (ongeboren) baby in de eerste 1001 kritieke dagen na de conceptie. Kijkend naar de veertien Twentse gemeenten dan is de eerste essentiële stap om de aandacht te richten op het Nederlandse actieprogramma 'Kansrijke Start' en lokale coalities te bouwen in het hele jeugddomein om een veelbelovende start van elke (ongeboren) baby te garanderen, waarin het concept van veilige ouderlijke hechting in geïntegreerd zit.

Meer weten?
Zie de posters 1. Algemene overtuigingsstrategie, 2. Rol van gemeentes

 

Gemeentelijke ondersteuning voor kinderen in armoede in de gemeente Hellendoorn

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke redenen gezinnen in armoede uit de gemeente Hellendoorn hebben om geen gebruik te maken van de gemeentelijke ondersteuning voor kinderen. Vervolgens worden adviezen van ervaringsdeskundigen gegeven over hoe de gemeente het bereik van de voorzieningen kan vergroten. Ten slotte worden adviezen gegeven over de invulling van het “kindpakket” om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van kinderen van 0-18 jaar.

Rapport (2018) door Lieke van Herk, trainee Fast Forward voor GGD Twente

 

Kennis over de groei van borstgevoede kinderen

Artikel in het JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheiszorg 'Kennis over de groei van borstgevoede kinderen en de toepasing" - uitgave 1/2016

 

Alcohol en drugsgebruik Rijssen Holten

Onderzoeksresultaten Alcohol en drugsgebruik Rijssen Holten (rapport studenten Saxion)

 

Hoe bereiken we de jeugd?

Focusgroep interviews met jongeren waar is ingegaan op de vragenlijsten die op dit moment worden gebruikt bij de jongeren ter voorbereiding van een gesprek met een proffessional.
Rapport juli 2014: Hoe bereiken we de jeugd? door Wieteke Stooker.

 

Cultuuromslag alcohol jongeren gemeenten Tubbergen & Dinkelland?

Een onderzoek onder jongeren naar het alcoholgebruik, regels, houding,acceptatie omtrent alcohol en de nieuwe alcoholwet & het bereik van de preventieactiviteiten.

Factsheet juli 2014: door dr. E.M. Oosterkamp – Szwajcer, R. Bijker en C. Krabbenbos