Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties Klein-en-Fijn

Veilige hechting in de eerste 1001 kritieke dagen

Veilige hechting in de eerste 1001 kritieke dagen: welke factoren zijn van invloed?
Als afstudeeronderzoek voor de master Health Sciences aan de Universiteit Twente heeft Marlies Pepers onderzoek gedaan naar bevorderende en belemmerende factoren die van invloed zijn op veilige hechting in de eerste 1001 kritieke dagen in Westerse landen.
Middels een mini-review zijn er 16 factoren gevonden die van invloed zijn op veilige hechting en deze zijn de: mentale gezondheid, geschiedenis van de eigen kindertijd, representatie van een (ongeboren) baby, geplande zwangerschap, hoeveelheid zwangerschappen, borstvoeding, samen slapen, leeftijd, SES/educatie, hormoonsamenstelling, baby-temperament, vroeggeboorte, partner relatie, opvoedstress, grootte van het gezin en de werksituatie.
Daarnaast is er gekeken naar welke van deze 16 factoren van veilige hechting worden geadresseerd in internationale preventieve (evidence-based) interventies. 11 van de 16 factoren kwam aan bod in een internationale preventieve (evidence-based) interventie. Slechts een deze factoren ‘baby temperament’, werd in elke interventie behandeld.
Wat Nederland betreft, is de eerste essentiële stap het uitvoeren van vervolgonderzoek. Met als doel om de geïdentificeerde factoren van veilige hechting te integreren in de huidige Nederlandse preventieve interventies om veilige ouderlijke gehechtheid in de eerste 1001 kritieke dagen na de conceptie te waarborgen.
Meer weten?
Bekijk het rapport van het gehele onderzoek (inclusief samenvatting) of lees de Nederlandse factsheet.

 

Gemeentelijke ondersteuning voor kinderen in armoede in de gemeente Hellendoorn

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke redenen gezinnen in armoede uit de gemeente Hellendoorn hebben om geen gebruik te maken van de gemeentelijke ondersteuning voor kinderen. Vervolgens worden adviezen van ervaringsdeskundigen gegeven over hoe de gemeente het bereik van de voorzieningen kan vergroten. Ten slotte worden adviezen gegeven over de invulling van het “kindpakket” om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van kinderen van 0-18 jaar.

Rapport (2018) door Lieke van Herk, trainee Fast Forward voor GGD Twente

 

Kennis over de groei van borstgevoede kinderen

Artikel in het JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheiszorg 'Kennis over de groei van borstgevoede kinderen en de toepasing" - uitgave 1/2016

 

Alcohol en drugsgebruik Rijssen Holten

Onderzoeksresultaten Alcohol en drugsgebruik Rijssen Holten (rapport studenten Saxion)

 

Hoe bereiken we de jeugd?

Focusgroep interviews met jongeren waar is ingegaan op de vragenlijsten die op dit moment worden gebruikt bij de jongeren ter voorbereiding van een gesprek met een proffessional.
Rapport juli 2014: Hoe bereiken we de jeugd? door Wieteke Stooker.

 

Cultuuromslag alcohol jongeren gemeenten Tubbergen & Dinkelland?

Een onderzoek onder jongeren naar het alcoholgebruik, regels, houding,acceptatie omtrent alcohol en de nieuwe alcoholwet & het bereik van de preventieactiviteiten.

Factsheet juli 2014: door dr. E.M. Oosterkamp – Szwajcer, R. Bijker en C. Krabbenbos