Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Publicaties Klein-en-Fijn

Gemeentelijke ondersteuning voor kinderen in armoede in de gemeente Hellendoorn

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke redenen gezinnen in armoede uit de gemeente Hellendoorn hebben om geen gebruik te maken van de gemeentelijke ondersteuning voor kinderen. Vervolgens worden adviezen van ervaringsdeskundigen gegeven over hoe de gemeente het bereik van de voorzieningen kan vergroten. Ten slotte worden adviezen gegeven over de invulling van het “kindpakket” om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en leefwereld van kinderen van 0-18 jaar.

Rapport (2018) door Lieke van Herk, trainee Fast Forward voor GGD Twente

 

Kennis over de groei van borstgevoede kinderen

Artikel in het JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheiszorg 'Kennis over de groei van borstgevoede kinderen en de toepasing" - uitgave 1/2016

 

Alcohol en drugsgebruik Rijssen Holten

Onderzoeksresultaten Alcohol en drugsgebruik Rijssen Holten (rapport studenten Saxion)

 

Hoe bereiken we de jeugd?

Focusgroep interviews met jongeren waar is ingegaan op de vragenlijsten die op dit moment worden gebruikt bij de jongeren ter voorbereiding van een gesprek met een proffessional.
Rapport juli 2014: Hoe bereiken we de jeugd? door Wieteke Stooker.

 

Cultuuromslag alcohol jongeren gemeenten Tubbergen & Dinkelland?

Een onderzoek onder jongeren naar het alcoholgebruik, regels, houding,acceptatie omtrent alcohol en de nieuwe alcoholwet & het bereik van de preventieactiviteiten.

Factsheet juli 2014: door dr. E.M. Oosterkamp – Szwajcer, R. Bijker en C. Krabbenbos

 

Rol van buddy's bij adolescenten

Welke bijdrage kunnen buddy’s leveren aan adolescenten met een chronische longaandoening? In de factsheet wordt een kwalitatief onderzoek gepresenteerd waarin deze vraag werd gesteld en op de deelvragen die gericht waren op de psychosociale factoren.
Publicatie; door dr. J. van der Helden, L. Natter, L. Metske, dr. E. Oosterkamp-Szwajcer, dr. M. Rouwette, dr. G. Holsbrink-Engels.

Factsheet; door dr. J. van der Helden, L. Natter, L. Metske, dr. E. Oosterkamp-Szwajcer, dr. M. Rouwette, dr. G. Holsbrink-Engels.