Spring naar de tekst Spring naar de hoofdnavigatie

Symposium 10 februari 2012

De Academische werkplaats Jeugd in Twente heeft op vrijdag 10 februari haar eerste symposium georganiseerd: 'Versterking van zorg voor kwetsbare kinderen' gehouden. Klik hier voor het programma.

De middag begon met een uiteenzetting door Johan Coes over de eerste inhoudelijke opbrengsten van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente. Daarin werd verder ingegaan op de verschillende middelen die ingezet worden om praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichterbij elkaar te brengen.
Vervolgens werd de interactieve sessie ingeleid door Steven de Waal. Aandachtig luisterden de aanwezigen naar de ontwikkelingen rondom de transitie Jeugdzorg en welke kansen er liggen om de kwetsbare jeugd echt te bereiken. Er werden verschillende stenen in de vijver gegooid over hoe de jeugd(gezondheids)zorg op dit moment is georganiseerd. Dit leverde een stevige discussie met de zaal op. De conclusie van dagvoorzitter Henk Procee was dat de samenwerking in Twente rondom jeugd kansrijk is en dat er vooral een pleidooi is gehouden voor de Twentse professionals. De professionals moeten de ruimte krijgen om zo snel mogelijk de juiste hulp te bieden aan kwetsbare kinderen.

In de pauze was er ruimte om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.
Daarna gingen de deelnemers naar een van de vier workshops. Ondertussen ging een groep studenten met Steven de Waal in discussie over de wijze waarop wetenschappers de transitie Jeugdzorg met onderzoek kunnen begeleiden. De presentaties en uitkomsten van de verschillende workshops treft u hierboven aan.

De werkplaats kan terugkijken op een geslaagd eerste symposium. (Fotograaf; Foto Vriend)